27 март 2013

Štetne posledice geopatogenih, kosmičkih i tehničkih zračenja

ŠTETNE POSLEDICE GEOPATOGENIH ZRAČENJA

Opšta karakteristika geopatogenih zračenja je da su NISKOFREKVENTNA ZRAČENJA, koja u ćelijama živih bića izazivaju promene membranskog potencijala, tako što ih depolarizuju ili hiperpolarizuju. Duga izloženost organizma geopatogenim zračenjima, može izazvati ozbiljan poremećaj koji dovodi do poremećaja elektromagnetnog svojstva krvi. Na mestima gde su prisutna geopatogena zračenja često je povećan  elektrostatički naboj, koji može uticati na pojavu depresije, agresivnosti, glavobolja, srčanih problema i dr. Niskofrekventni vibracioni nivoi geopatogenih zračenja, izrazito su opasni po jajnike, moždane i krvne ćelije, kao i po koštanu srž.
Uticaj geopatogenog štetnog zračenja na okolinu
Uticaj geopatogenog štetnog zračenja na okolinu


ŠTETNE POSLEDICE TEHNIČKIH I KOSMIČKIH ZRAČENJA

Opšta karakteristika ovih zračenja je da spadaju u VISOKOFREKVENTNA ZRAČENJA, sa izraženim prisustvom elektromagnetizma. Veći deo tehničkih zračenja čovek je stvorio u poslednjih sto godina, pa još uvek ne može da se adaptira na njih. 

U ćelijama izloženim vibracionim visokim frekvencijama, dolazi do elektromagnetnih poremećaja. Zbog  intermolekularnog trenja, nastaje raspad aminokiselina i eliminacija masti. Budući da su masti u velikoj meri  sadržane u nervnim ćelijama, vrlo brzo dolazi do razlaganja masti i do propadanja ćelija. Posledice toga su: RAZDRAŽLJIVOST, NESANICA, NESPOSOBNOST PAMĆENJA, DEPRESIJA, PSIHIČKI POREMEĆAJI. 

IZVOR: “NATIONAL RADILOGICAL PROTECTION BOARD” / ENGLESKA
(http://www.hpa.org.uk)

0 comments:

Постави коментар