03 новембар 2011

Kako pronaći podzemni vodeni tok...

Već smo spomenuli da radiestezisti traže podzemni tok tekuće pitke vode. Za to trebaju potreban pribor: rašlje ili visak, najbolje kombinovati i jedno i drugo. Rekli smo već da svaki podzemni tok ima po sedam lažnih signala sa svake strane toka, od kojih svaki sadrži podatke pravog toka. Nešto slično kao kad sebe gledate u ogledalu. Osoba koju vidite ste vi, ali ako bolje analizirate nije tako.. Desna ruka je kod vaše slike u ogledalu leva ruka, desno oko - levo oko. U ogledalu je vaš lik, ali je on u detaljima lažan, neistinit. To je slučaj i kod traženja vode. Ako se prilikom rada na terenu počnu rašlje okretati to je samo znak, da ste ili na 14 lažnih signala, ili na pravom. Kako ćemo tome doskočiti, videćemo pri opisu rada na terenu. Prilikom traženja od strane zainteresovanih lica treba definisati dva slučaja, a to su da li se traži količina vode, koja je potrebna jednom domaćinstvu, ili se radi o potrebama za više domaćinstava, selo, pa i gradsku upotrebu. Jasno je da u prvom slučaju su radovi na traženju jednostavniji, nego u drugom slučaju. Jedno domaćinstvo se zadovoljava sa 2 do 4 lit/min, dok naselja trebaju neusporedivo veće količine vode. To zahteva mnogo duže i opsežnije radove, koji mogu trajati i više dana, da bi se pri terenskom istraživanju pronašle takve žile. Kada smo već preuzeli posao da nađemo žilu podzemne vode, treba ipak izvršiti i neke pripreme. Treba pokušati pronaći specijal-kartu toga kraja, da se malo upoznamo s geomorfologijom, a eventualno i s geološkim prilikama na tom delu terena. Ako pak teren, kojeg treba da istražimo zauzima veću površinu, pokušaćemo na tom području približno odrediti mesta na karti, kojima se kreću podzemni tokovi, njihovu dubinu i količinu. Ovo spada u domenu radiestezijskih radova na kartama (teleradiestezija) o kojoj će biti još govora. Ako se radi o jednoj parceli, bilo to dvorište ili okućnica neke seoske kuće, bilo to vikend parcela, postupak je isti: Najpre, da ne bi morali pregledati celu parcelu, tražimo od vlasnika da nam pokaže po prilici mesto, gde bi mu odgovaralo da ima bunar. Svaki će vlasnik to odmah učiniti. Zato ćemo najpre pregledati taj deo. Ako se pokaže da tu nema odgovarajućeg podzemnog vodotoka, pristupićemo istraživanju ostalog dela parcele. Uzećemo u ruke rašlje (bilo to drvene ili metalne, bilo spiralne ili račvaste, bilo pravougaone) pa ćemo s njima najpre izvršiti tzv. punjenje odgovarajućim radijacijama na vodu. Staćemo bilo gde na parceli i izvršiti tzv. mentalnu orijentaciju, ili mentalni dogovor uz pomoć koncentracije na podzemni vodotok… To bi po prilici izgledalo ovako: Misaono ćete se koncentrirati na to da želite da vaše rašlje budu osetljive na pronalaženje tokova podzemne vode i čekati da rašlje naprave jedan okret u mestu.. To bi trebalo da bude znak, da su one sada spremne da reaguju na signale, koji dolaze od podzemne vode. Ako ste naučili da radite sa viskom, možete postaviti ovakvu želju: "Želim da mi moj visak pokaže njihanjem u kojem pravcu treba da idem da bih najbrže naišao na signal toka podzemne vode?" Kad se visak pokrenuo i kada je svojim njihanjem pokazao pravac kojim treba ići, to je zapravo pravac koji je okomit na tok vode. Tim pravcem sada možete s rašljama poći, sve dok one svojim trzanjem (kod račvastih rašalja) ili svojim okretanjem (kod spiralnih rašalja) ili ukrštanjem svojih krakova (kod pravougaonih rašalja) ne pokažu da ste naišli na signal, koji daje podzemna voda. To treba još jednom ponoviti, radi toga da se uverite da je to baš tu. Sada nam ostaje da ustanovimo da li smo na pravom toku, ili smo na lažnom signalu. Ima više načina: 1) da na mesto gde mislimo da je tok stavimo železni predmet, šipku ili čavao. Ako tada pri prelazu preko toka rašlje ostanu mirovati, onda se radi o pravom toku. Ako se okreću, onda je to odraz (lažni signal); 2) da se prilikom prelaza preko toka zaustavi disanje. Ako se rašlje (ili visak) ne budu kretali, onda se radi o odrazu, a ne o pravom toku. Ako se kreću, onda je to pravi tok; 3) ako zastanemo na toku, te rašlje dižemo i spuštamo, budu li se rašlje okretale radi se o odrazu, a ne o pravom toku.


Ako želite kućnu ili prostornu zaštitu od Hartmanove mreže i ostalih štetnih zračenja, preporučujemo Vam PXD BioPiramidu koja je ispitivana u institutu IGEF u Nemačkoj, gde je dobijen sertifikat o neštetnosti i povoljnom delovanju na ljude.

 

0 comments:

Постави коментар