19 септембар 2011

Tehnička zračenja

Nastaju delovanjem tehničkih uređaja različitog porekla i namene.


PODELA:

1) NEJONIZIRAJUĆA (www.weizmann.ac.il/safety/nonionrad.html):
  • ELEKTRIČNA (struja),
  • ELEKTRONSKA. 
2) JONIZIRAJUĆA:

  • ALFA ZRACI (jezgro helijuma),
  • BETA ZRACI (elektroni) (-),
  • NEUTRONI (Nenaelektrisane čestice),
  • GAMA I X ZRACI (EM energija)
3) MEHANIČKE VIBRACIJE

  • RAD NA TEŠKIM MAŠINAMA
  • PREVOZNA SREDSTVA i
  • ULTRAZVUČNE VIBRACIJE NEISPRAVNIH MAŠINA I APARATA
Osobit problem u današnje vreme predstavljaju nejonizirajuća zračenja. Višestruka primena moderne tehnologije bi bila nemoguća bez električne energije i visokofrekventnog elektromagnetnog zračenja. Za proizvodnju i podelu električne energije stvoreni su mnogi aparati, elektrocentrale, visoko i nisko naponska povezivanja, sistemi za transformaciju električne energije, dalekovodi, pa sve do kućnih aparata. Ova niskofrekventna mreža izaziva električna i magnetna polja i time se vrši elektromagnetno opterećenje okoline poznato kao elektrosmog. Isto tako i električni aparati, povezivanja i ostale instalacije su okruženi elektromagnetnim poljima i/ili ispuštaju elektromagnetne talase. 

Za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, radara, vojne tehnike, prenosa informacija, predajnici stalno emituju elektromagnetne talase: visokofrekventni elektrosmog, koji mi ne možemo osetiti. Danas, elektromagnetna polja mobilne tehnologije su pri jednoj emisiji talasa od deset do sto puta veća od onih kod radiotelevizijskog prenosa. Pritom se nalazimo na početku jednog razvoja, koji ima sve veću primenu u komunikaciji. Tako, pored mobilnih telefona, postoje i unutrašnje antene, beležnice i kompjuterske mreže koje prenose informacije preko predajnika. Skoro u svakom drugom domaćinstvu postoje bežični telefoni, koji stalno emituju elektromagnetne talase, čak i kada se ne upotrebljavaju. 

Ovo elekromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncentracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjenu telesnu i psihičku aktivnost - tipične simptome jednog elektrostresa. Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetna polja i talasi štetni po zdravlje čoveka čak i kada su u okviru dozvoljenih granica.

0 comments:

Постави коментар