19 септембар 2011

Problemi koje stvara mobilni telefon

Nekoliko zdravstvenih organizacija iz Norveške i Švedske je zajednički sprovelo opsežno istraživanje na 11 hiljada korisnika mobilnih telefona i ono je još jednom potvrdilo štetnost po zdravlje ovih uređaja. Oko 84 % korisnika se žalilo na toplotu, čak paleći bol u koži uha, a prisutni su bili i simptomi smetnji u centralnom nervnom sistemu. Godinu dana praćenja zdravstvenog stanja korisnika mobilnih telefona je pokazalo da se četvrtina njih žalilo na povremene gubitke pamćenja, skoro polovina je patila od glavobolja, dok se skoro dve trećine žalilo na preteranu pospanost. Oko trećine korisnika je prijavilo da imaju problema sa koncentracijom za vreme trajanja ili neposredno nakon telefonskog razgovora. Simptomi su bili naročito izraženi kod osoba mlađih od 30 godina i onih koji najviše koriste mobilni telefon. Jedan od vođa projekta, Dr. Gunhild Oftedal, izjavio je da bi za ovakve smetnje mogao postojati veliki broj uzroka, ali da je najverovatniji kandidat zračenje mobilnih telefona.
Drugo istraživanje, preduzeto na Univerzitetu Sari, dovelo je u vezu prekomerno korišćenje telefona sa bolovima u vratu. Preporuka korisnicima mobilnih telefona je da koriste handsfree uređaje koji smanjuju opterećenje lokomotornog aparata i količinu štetnog zračenja koja dopire do korisnikovog mozga. 


Referenca: www.mindfully.org

0 comments:

Постави коментар