19 септембар 2011

PODELA ŠTETNIH ZRAČENJA

Geopatogena-geovibraciona zračenja 
 
Geovibraciona zračenja su štetna zračenja, čiji se izvor nalazi ispod površine zemlje. Njihova pojava može da izazove sve ono što preseca, raslojava ili na bilo koji drugi način remeti prirodne homogenosti Zemljinih slojeva.

U ovu grupu zračenja spadaju: 

a) zračenje podzemnih vodenih tokova,
b) zračenje ruda, minerala,
c) zračenje geoloških pukotina i
d) zračenja nastala raspadanjem organskih materija.

 
Kosmička zračenja 
 
Interakcijom kosmičkih sila sa Zemljinim gravitacionim i magnetnim poljima, nastaju mrežna kosmička zračenja.
Linije mrežnih kosmičkih zračenja nisu štetne same po sebi, ali postoji mogućnost da se na njih prenese snop štetnih zračenja nekog drugog porekla, formirajući i čvorove. Kosmička zračenja formiraju mreže: 

a) Hartmanova globalna mreža (pravac S-J 2m, I-Z 2,5m, =21 cm),
b) Karijeva globalna mreža (pravac S/I - J/Z 3,5 m, = 50 cm),

0 comments:

Постави коментар