10 фебруар 2013

Otkrivena energija piramida

Interesantnu ideju o mehanizmu delovanja energije piramide donose autori  Vilim Kanjski i Hrvoje Žujić u svojoj knjizi  " Skinut veo tajni piramida - energetika otkriva istinu ". Autori predlažu ideju da su piramide generatori energije visoke frekvencije.

U suštini, piramida ima kristalni oblik. Oblik piramide akumulira energiju okoline, da li sunčevu energijuce energije tokom dana, mesečevu energiju tokom noći ili energiju ispod piramide. Energija je akumulirana na 1/3 od dna piramide. Života energija, bioenergija, prana, chi ili orgon su različiti nazivi za energiju koja integriše čitav život u svemiru. Orgon je povezan sa visokom koncentracijom negativnih jona. Voda je medij za prenošenje negativnih jona i orgona u prirodi. Led i voda su akumulatori za orgon. Podzemna voda je dakle akumulator podzemnih orgona.

Prema autorima izloženost ljudi podzemnim vodama može imati negativno dejstvo na ljudsko zdravlje, a izloženost površinskoj vodi, dok su u pećinama ima pozitivan uticaj na ljudsko zdravlje. Kanali, tuneli i pećine ispod piramide prenosite orgone kroz piramidu. Ako pogledamo šire okruženje piramide i njihovo mesto na planeti, one se nalaze između atmosfere (pozitivno naelektrisana jonosfera) i zemlje koja je  negativno naelektrisana.

Orgon se prenosi kroz piramidu, od baze do vrha, pa sepražnjenje na vrhu može pojavi. Šta više, oni izjavljuju da postoji mogućnost pojave skalarnih talasa na vrhu piramide. Pošto su piramide prekrivene belim krečnjakom (jin), dok piramida telo je napravljeno od žutog krečnjaka (jang), piramida se ponaša kao džinovski orgonski akumulator. Teorija zvuka je interesantna,  jer pokušava da objasni piramidalnu  energiju kroz analizu piramide, ali i kroz analizu okoline same piramide, uključujući i celu planetu Zemlju.


0 comments:

Постави коментар