25 јун 2012

EFEKTI NEJONIZIRAJUĆE ELEKTROMAGNETNE RADIJACIJE PREKO PSIHE I OKRUŽENJA ČOVEKA

UVOD

Ova situacija je usmerena na štetne uticaje elektromagnetnih na čoveka i druge žive organizme na način koji nije u direktivi za bezbednost. Prezentirani su čvrsti dokazi za pov-ezanost između uticajnih i prirodnih negativnih efekata zdravlja i izloženih ljudi. Na osnovu detaljnog istraživanja prezentirane situacije, brojne preporuke su napravljene sa ciljem da se promoviše viši stepen elektromagnetne biokompatibilnosti između ovih polja i živog ljud¬skog organizma.


ZAKLJUČAK

Apsorbcija radijacije sa mikrotalasima prourokuje zagrevanje biološkog tkiva. Ako je ono suviše štetno po zdravlje, a ovaj činilac je nesporan, i predstavlja osnovu nacionalne i internacionalne direktive za zaštitu. U slučaju izloženosti radijaciji od mikrotalasa GSM, ove direktive nisu srušene. U slučaju emisija baznih stanica, što je više puta potvrđeno, emisije su daleko ispod granice postavljene u direktivi. Ono što je sada najbitnije jeste da li u ljudskom organizmu radijacija vrši druge, suptilnije vidove termalnog uticaja koji takođe mogu ostaviti negativne posledice po zdravlje. Osnova povećanja toplote u ovom slučaju.

Osnova povećanja toplote u ovom slučaju već postojeće direktive i odgovarajućeg nivoa zaštite ostavja izložene ličnosti ranjivim na netermalne opasnosti.

Kao što je već i objašnjeno, zagrevanje radijacije posredstvom mikrotalasa zavisi, najpre, od njenog intenziteta i to je ono sto je ograničeno u direktivi. S druge strane, neter¬malni efekti zavise od postojanja oscilatorne sličnosti između frekvencije i radijacije onih bioloških aktivnosti koje živi organizam podržava. Ova dimenzija problema nije obuhvaćena u postojećim direktivama zaštite.

S druge strane, postojanje netermalnih uticaja je prihvaćeno u slučaju aktivne elek-tronske instrumentalizacije izložene GSM radijaciji. Isto ovo ne može da opstane u slučaju živog organizma koji je generalno imun, osim zagrevanja, i pored činjenice da je za vreme upotrebe mobilnih telefona mozak (najosetljiviji deo tela), prvi put u istoriji evolucije, izložen nizu kratkih, pulsirajućih mikrotalasa (od antene) i prirodnim ELF magnetnim poljima (od baterije). Ovaj zaključak se nastavlja dalje i pored činjenice da mogućnost netermalnog uticaja živih sistema od radijacije mobilne telefonije je pretpostavka moderne, nelinearne biofizike koja je podržana 30-godišnjim dokazima da su za netermalni i drugi negativni efekti zdravlja, ne samo zbog izloženosti GSM radijaciji nego i drugim emiterima mikro¬talasnih i RF radijacija sa intenzitetom na lokaciji gde postoji izloženost ljudi i životinja, upoređen sa intenzitetom koji je ustanovljen stotine metara od bazne stanice.
Dva razloga su identifikovana:
  1. Negativan rezultat nekih pokušaja stvara posebne netermalne efekte
  2. Nesigurnost da li će ovi efekti prouzorkovati negativne efekte zdravja
Oba problema su identifikovana i posvećena im je puna pažnja:
  1. Činjenica da su poteškoće prisutne je očekivana, kao i reagovanje živih organizama, i to treba da bude pozitivno prihvaćeno kako biološki fakat života
  2. Postojanje posebne empirijske konzistentnosti, netermalnih i negativnih efekata zdravlja (najčešće neuroloških), potvrđeno od mnogih ljudi koji su bili izloženi GSM radi¬jaciji, kao i povećana pojava tumora mozga kod korisnika mobilnih telefona. Na kraju, u skladu sa filozofijom podržanom od Svetske zdravstvene organizacije, teško bi bilo raspravljati kako u prihvatljivo kvalitetnom životu nije potrebno prisustvo bolesti termalnog karaktera. U tom smeru, čak i negativni efekti zdravlja koji ne ugrožavaju život, a uzorkovani su izloženosti GSM radijaciji, treba da budu tretirani neprihvatljivo, to jest da nedvosmisleno imaju negativan efekat koji narušava zdravlje onih koji su izloženi radijaciji, a kod dece u pubertetu sprečava skladan opšti razvoj. 

EFEKTIVNA ZAŠTITA OD ZRAČENJA MOBILNOG TELEFONA PXD MOBIČIP, pogledajte: http://biopiramida.blogspot.com/p/pxd-mobi-cip.html

    0 comments:

    Постави коментар