26 март 2013

Radiestezija - drugi deo

Radiestezija u nekom slobodnom tumačenju znači osetljivost (estezija) zračenja (radijacija), sposobnost registrovanja izvanredno finih impulsa, frekvencije i sposobnost za njihovim tumačenjem uz određenu metodologiju. To je subjektivna reakcija organizma na promenu vibracionog nivoa polja (pravaca, frekvencija, amplituda...), sa kojima je u interakciji.
Radiestezija je poznata i priznata još u drevnoj Kini, kao respektabilna metoda u primenjenoj medicini. Loš glas koji je pratio, prvenstveno je bio izazvan neznanjem i svrstavanjem radiestezije u grupu nepoznatih kategorija i veština.
Na kraju i rad radiestezista dokazuje da je ova delatnost itekako zasnovana na naučnim osnovama. Njihov rad je da detektuju štetna zračenja i da preporuče mesto za spavanje kao i adekvatnu zaštitu.
Radiestezija ne tumači materiju na osnovu klasičnefizike, da je masa nekog objekta neuništiva supstanca od koje su sastavljene sve stvari, već da predstavlja oblikenergije. Energija je dinamična veličina, obrazac, i onaje vezana za aktivnost ili za proces. Radiestezista osećada dok istražuje “materiju” on nema “vezu-kontakt” sa bilo kakvom osnovnom supstancom, već reaguje na taj dinamički obrazac, registruje promenu vibracionog nivoa energetskog polja.
Kao što je planeta Zemlja zaštićena od spoljašnjih uticaja svojim omotačem - atmosferom, tako su i svi biološki sistemi na njoj zaštićeni svojim omotačem – aurom.(sl5)
aura oko čoveka
Slika 5 - aura oko čoveka
Od harmoničnog i pravilnog cirkulisanja oscilatornog polja zavisizdravlje i vitalnost kako određenog prostora tako i bioloških sistema. Energija koja nesmetano cirkuliše,nosi zdravlje i vitalnost. Sve dok je razmena energije između okoline i organizma nesmetana, biopolje funkcioniše pravilno i harmonično. Tada se u organizmu energetska cirkulacija odvija skladno od jednog do drugog sistema, od organa do organai zbog toga je on vitalan i zdrav.... 
U trenutku kada iz bilo kog razloga dođe do narušene cirkulacije, harmonija  energetskog polja se narušava i dolazi do blokade energije. Ona se na nekim mestima kumuliše, dok je na drugim mestima u deficitu. Ovo se odnosi kako na biološke sisteme, tako i na energetske sisteme u prostoru. Posledice od toga su energetski deformisani prostori u kojima dolazi do narušenja zdravlja i vitalnostine samo ljudi, već i svih bioloških sistema. Na takvim mestima biljke se suše ili slabo rađaju, životinje su uznemirene, bolešljive, neplodne ili ne žele da žive na takvim mestima.
Iako mnoga od tih polja danas mogu da se detektuju naučnim metodama i instrumentima, osetljivost radiesteziste na ova polja je veća od osetljivosti bilo kog instrumenta.

Patogene zone u stambenom objektu
Patogene zone u stambenom objektu
Zašto?
Zato što interakcija sa različitim poljima dovodi do trenutnih promena u biopolja čoveka, zato što on poseduje sposobnost adaptacije u odnosu na druga polja. Organizamu trenutku reaguje, beleži celokupno vibraciono stanje u prostoru i stvara sintetičku vizijustvarnosti. Ova “beleška” u organizmu radiesteziste se često očitava i na fiziološke promene pulsa, pritiska, električne otpornosti kože itd. Reakcije nisu kod svih ljudi istog intenziteta,ali bez obzira da li je čovek svestan interakcije i svojih reakcija ili nije, ona postoji. Interakcija sa različitim poljima dovodi do promene čovekovog biopolja, zato što poseduje sposobnost adaptibilnosti. Teoretski, iskusni radiestezista može registrovati, detektovati bilo koji energetski – dinamični obrazac, vibraciju, tj. informaciju. Praktično rezultati zavise od nebrojenih faktora, od osetljivosti, iskustva, koncentracije, drugih energetskih uticaja u toku rada itd.
0 comments:

Постави коментар