09 август 2010

ŠTETNA ZRAČENJA


Zračenje možemo podeliti na pozitivno i negativno zračenje. Mi za temu ovog teksta uzimamo negativno zračenje. Negativno zračenje može da potiče iz više izvora i prema tome delimo ga na prirodne izvore negativnog zračenja i veštačke izvore negativnog zračenja. Obe vrste zračenja su štetne po čoveka i čovekovo održanje zdravog tela i duha.
Najpogubnija dejstva imaju prirodna negativna zračenja u koja ubrajamo geopatogena i kosmička zračenja. Veštačka zračenja predstavljaju izvore koje je stvorio čovek, a to su zračenja električnih uređaja, dalekovoda
, trafo-stanica itd. Ovo elektromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećeva preko dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncetracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjivanje telesne i psihičke aktivnosti-tipične simptome za jedan elektrostres. Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetna polja i talasi štetni po ljudsko zdravlje čak i kada su u okvirima dozvoljenih granica. Kombinacija ovih zračenja ima višestruko pogubno dejstvo po čovekovo zdravlje. Na mestima gde se susreće više izvora zračenja, pogotovo kombinacija prirodnih izvora negativnog zračenja, zove se „tačka smrti“, baš iz razloga veoma štetnog dejstva tog dela prostora. Ljudi koji su pod uticajem ovakvih zračenja i koji borave više nekoliko sati u takvim prostorijama, dobijaju u velikom procentu slučajeva teška oboljenja.
Geopatogeno zračenje -
Zračenja koja se javljaju ispod površine zemlje. Mogu poticati od različitih izvora, a to su: zračenja podzemnih tokova voda, zračenja geoloških pukotina i zračenja različitih zemljanih minerala i ruda.
Kosmičko zračenje -
Ova vrsta zračenja dolazi preko gornjih slojeva atmosfere. Najpoznatija je Hartmanova i Kerijeva mreža.Kerijeva mreža deluje dijagonalno. Razmak između dve susedne tačke je oko 3,5 metra i širine od 0,4 do 0,5 metara. Hartmanova mreža pravi kombinaciju zemljinog magnetnog zračenja, ljudskog faktora (gradnja, električni uređaji itd) i geopatogenog zračenja, gde tada to zračenje postaje patogeno. Dr. Hartman, čovek koji je definisao ovo patogeno zračenje, pored svojih nekoliko hiljada eksperimenata, izjavio je da mesto gde je bio bolesnik koji je oboleo od karcinoma predstavlja najštetniju tačku koju treba izbegavati i nezadržavati se duže vreme na njoj.
Zdravstveni problemi i njihova povezanost sa štetnim zračenjem govori o nužnoj potrebi čišćenja prostora od njih. U mnogim istraživanjima i merenjima dolazilo se do zaključka da osobe, koje su teško obolevale od različitih bolesti, bile izložene patogenom zračenju na mestima gde su provodile duže vreme. Treba imati na umu da samo zračenje slabi imunitet organizma što je dovoljan razlog za delovanje patogenih organizama na telo. Zaštititi se i povećati kvalitet života u 21. veku biće jedna od najvažnijih stvaki u životu svake osobe.

0 comments:

Постави коментар