PXD Biopiramida

PXD Biopiramida neutrališe štetan uticaj geopatogenih (podzemne vode, šupljine...), kosmickih (Hartmanova i Kerijeva mreža) i tehnickih zracenja (elektrozagadenje) u Vašem domu, radnom prostoru... štiti preko 154 m2...

PXD Ekstrakt od kombuhe

... je najnoviji spoj dugogodišnje istocne tradicije i najsavremenije zapadne tehnologije. Daje izuzetne rezultate u smanjenju povecanih vrednosti holesterola i triglicerida u krvi, povecava smanjene vrednosti gvožda...

PXD Kraljica melem

Iskustva brojnih korisnika pokazuju da krema pomaže kod sledecih tegoba: upale, alergije, herpesi, bronhitis, reumatske tegobe na kicmi i zglobovima, hemoroidi, tegobe u stomacnoj šupljini (bolovi u debelom crevu, cir na želucu i dvanaestopalacnom crevu, prostata, jajnici, ranica na grlici materice), povišena temperatura, psorijaza, akne, ekcemi, proširene vene, upale uha i grla, konjuktivitis, diptrije, opstipacija, dijabetes, gljivicne infekcije...

PXD Mobicip

Smanjuje štetnost elektronskih uredaja za cak 96%. Korisnici ga najviše upotrebljavaju za zaštitu od štetnog zracenja mobilnog telefona. Radi na principu promene polariteta zracenja pri cemu ono postaje neškodljivo za coveka i okolinu...

24 септембар 2017

Koristi pravilno mobilni telefon i umanji rizik od štetnog uticaja na mozak

1. Kad god si u prilici, umesto mobilnog telefona KORISTI FIKSNI TELEFON;
2. MAKSIMALNO SKRATITE razgovore preko mobilnog telefona;
3. IZBEGAVAJTE razgovor, korišćenje mobilnog telefona u PREVOZNOM SREDSTVU I
ZATVORENIM PROSTORIJAMA odnosno na mestima, gde je SLAB PRIJEM SIGNALA
4. KORISTI VISE SM ili MMS poruke pre nego razgovor;
5. Prilikom pozivanja, TEK POSLE USPOSTAVE VEZE telefon prinesite uhu;
6. Kada Vas pozivaju, zvoni ili vam vibrira telefon - NE TREBA SE JAVLJATI NA PRVO ZVONO.
7. Pri razgovoru UDALJITE TELEFON OD GLAVE;
8. Kada razgovarate, IZBEGAVAJTE da to činite okruženi drugim ljudima, BUDITE NA RASTOJANJU bar 1 metar od drugih osoba;
10. Dok punite mobilni telefon, kada je uključen “na punajč” , NE DRZITE TELEFON NI PUNJAC U BLIZINI SVOG TELA ili DRUGE OSOBE;
11. Noću i za vreme odmora NE DRŽATI MOBILNI TELEFON ni PUNJAČ PORED UZGLAVLJA, odamknite ih NAJMANJE 1 metar;
12. IZBEGAVAJTE nošenje telefona u džepovima pantalona, brushalteru, džepu na košulji, nosite svoje telefone u ručnoj torbi/torbici, po mogućnosti što dalje od tela.
13. Prilikom kupovine, nabavke novog mobilnog telefona u uputstvu za upotrebu (ili od prodavca) PROVERITE VREDNOST SAR-A- (specifičnog stepena apsorpcije energije), PREPORUKA SAR < 0,6 W/kg (prema WHO I ICNIR).
14. REDOVNO SE INFORMIŠITE o novostima u vezi štetnosti zračenja uređaja koji emituju elektromagnetsko nejonizujuće zračenje.
15. PRILIKOM NABAVKE UREĐAJA ZA ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA
PROVERITE ANALIZE, A NE SERTIFIKATE, KUPUJTE PROVERENO u suprotnom moguće je da višestruko povećate rizik od štetnosti delovanja nejonizujućih zračenja.
 

22 септембар 2017

Pričajmo o opasnom zračenju koje je oko nas

Biogen logo
Udruženje “BIOGEN” je bilo organizator i domaćin 1. REGIONALNE KONFERENCIJE O NEJONIZUJUĆEM ZRAČENJU sa međunarodnim učešćem 24/25. oktobra 2015.godine.
Ovom prilikom potpisan je memorandum o saradnji (Srbija-Hrvatska-Slovenija) i formira se ALIJANSA ZA ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA JUGOISTOČNE EVROPE –  SOUTH EAST EUROPE NONIONIZING RADIATION PROTECTION ALLIANCE.

Jedan od bitnijih realizovanih ciljeva BIOGEN-a:
Na tržištu se pojavljuje mnogo ZAŠTITNIKA OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA. Našim dosadašnjim radom primetili smo da neki od tih uređaja JESU, ali veliki broj NIJE NIKAKVA ZAŠTITA. Naša misija i vizija, angažovanje i saradnja sa WHO, ICNIRP, ITU i mnogobrojnim naučno istraživačkim institucijama (u zemlji i svetu) krunisane su priznanjem. KRITERIJUMI koje BIOGEN postavlja (kroz stručna tela: Upravni, Stručni I Etički odbor te programski savet) kao i visok standarad BIOGEN-a za zaštitnike, utemeljen na principima nauke, biće ugrađeni u pravilnik o proizvodima za zaštitu od nejonizujućeg zračenja, koji je nedostajao. Njime će konačno građani biti zaštićeni od zaštitnika koji to nisu.

Svoj veliki dorpinos dajemo procesu predpristupnih pregovora s obzirom da su naši predstavnici: redovni članovi Nacionalnog konventa za poglavlja 27 (Zaštita životne sredine) i poglavlja 28 (Zaštita potrošača i zdravlja), stručni saradnici Zelene poslaničke grupe Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, člnovi mreže Zelena stolica.
U duhu ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI GRAĐANA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), kao i Pravilnika proisteklog iz tog Zakona, a po prvi put na području Jugoistočne Evrope , uspešno razvijamo i profesionalizujemo Metodu Tradicionalne medicine DETEKCIJA I ZAŠTITA OD NEJONIZUJĆEG ZRAČENJA - RADIESTEZIJA.
Ovu metodu razvijamo, pristupajući odgovorno obuci i školovanju novih generacija REGISTROVANIH RADIESTEZISTA, a prema Nastavnom palnu i programu odobrenom od strane KOMSIJE ZA T R A D I C I O N A L N U M E D I C I N U MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE I SEKCIJE ZA TRADICIONALNU MEDICINU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA (čiji smo suosnivači od 2012. godine). Kao predstavnici i saradnici naučno - istraživačke delatnosti Instituta za bioelektromagnetizam i novu biologiju “BION” i Instituta za nejonizujuća zračenja “INIS” iz Ljubljane, Slovenija, EU. Imamo cilj da celokupno stanovništvo edukujemo i informišemo o štetnim efektima nejonizujućeg zračenja. Postavili smo VISOKE KRITERIJUME kvaliteta pred proizvođače proizvoda za zaštitu od nejonizujućeg zračenja, a time postižemo visok stepen kvaliteta tih proizvoda I odgovrnost u duhu Zakona o zaštiti potrošača i prema najvišim standardima WHO i EU.

Problem nejonizujućeg zračenja - mogućeg izazivača tumora19 септембар 2017

Alijansa za zaštitu od nejonizujućeg zračenja jugoistočne Evrope - SEENIRPAAlijansa je nastala kao rezultat saradnje regionalnih udruženja iz Srbije (BIOGEN), Hrvatske (HUZEZ) i Slovenije (ZEG). Cilj alijanse i pojedinačno udruženja je da probude svest kod ljudi o još jenom ekološkom problemu koje preti da veoma zagadi životnu okolinu, a pritom je nevidljivo i kao takvo vrši tih i nečujan uticaj na sve oko njega, a to je NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE. Za neupućene to je zračenje koje šalju električni uređaji, a najveći uticaj vrše mobilni telefoni, tableti, laptopovi, računari, uređaji za bežični internet itd.
Pojedine članice Alijanse SEENIRPA su mnogo više uložile aktivnosti u ovu oblast nego mi u Srbiji. Recimo u Sloveniji udruženje ZEG (Zveza ekoloških gibanj Slovenije) postoji dosta dugo i preko 20 godina učestvuje svojim aktivnostima u problematici elektrozagađenja, gde je najzaslužniji predsednik udruženja Karel Lipič.
U Srbiji problem elektrozagađenja još nije u većoj meri došao do svesti nadležnih institucija, ali prateći svetske trendove uskoro će se i to desiti. Doprinos ovome uveliko daje udruženje Biogen sa svojim aktivnim članovima.
Svetksa zdravstvena organizacija je još 2011. godine svrstala nejonizujuće zračenje ili što bi laički rekli zračenje mobilnog telefona i sličnih uređaja u 2B grupu, odnosno kao MOGUĆI uzročnici tumora, ali u skorije vreme očekuje se svrstavanj ovog problema u 2A grupu kao VEROVATNI uzročnici tumora kod ljudi.
U svetu je od 2012. godine oko 170 stručnjaka krenulo u nezavisna istraživanja i ustanovili su da postoji zdravstveni rizik od nejonizujućeg zračenja i da nije mogući rizik, već verovatni rizik.
CILJ je da se probudi ekološka svest kod ljudi, korisnika mobilnih uređaja, teleoperatera, resornih institucija i ne da prestanemo da koristimo blagodeti novih tehnologija, već da ih koristimo tako da naš životni prostor učinimo što bezbednijim i zdravijim.

10 септембар 2017

Da li će se zabraniti mobilni telefoni u školama i vrtićima
Kada pričamo o zračenju prvo pomislimo na radioaktivno zračenj ili nuklearni otpad i to u negativnom kontekstu. Da li postoji samo to loše zračenje?
Postoji još jedna vrsta zračenja koja ispunjava veća sada ceo naš prostor u kome živimo, a to je nejonizujuće zračenje koje je proizvod novih tehnologija. Nejonizujuće zračenje proizvode mobilni telefoni, tableti, laptopovi, računari, bežični uređaji za internet (WiFi ruteri), bazne stanice (antene za telekomunikaciju, internet...) i ostali električni uređaji. Iz ovoga je jasno da ova vrsta zračenja ispunjava naš prostor i to svakim danom u sve većoj meri. Koliko je ovo zračenje opasno? Postoje različite teorije, ali u psolednje vreme činjenice govore da ipak ova vrsta zračenja može uticati na zdravlje ljudi i da je veoma opasna ako se ne koristi kako treba. Zračenje WiFi uređaja je na 2,4 GHz koje je veoma opasno, jer sama mikrotalasna peć radi na toj frekvenciji za koju se zaključilo da daje optimalne rezultate u odnosu utrošena energija - učinak, a znamo da mikrotalasna peć radi na principu ubrzavanja molekula vode i time zagreva hranu. Prema tome zamislite šta zračenje WiFi rutera radi našem telu koje se sastoji od 70% vode ili našem mozgu koje ima 75% vode, a kod dece je to još izraženije, jer je procenat vode kod beba još veći.
U Srbiji postoji oko 14000 baznih stanica i one će se povećavati svakog dana, jer je glad za boljom tehnologijom sve veća.
Najveći problem u Srbiji je neinformisanost i slaba edukacija na polju uticaja nejonizujućeg zračenja. Neinformisani smo da ta vrsta zračenja utiče na naše zdravlje i na zdravlje okoline na koju deluje, a edukacija se sastoji u tome da oni uređaji koji su u našoj neposrednoj blizini moraju da se koriste po propisu koji govore na koji način smanjiti štetan uticaj zračenja na nas, odnosno kako koristiti te uređaje na pravilan način.
Ovi propisi nisu zvanični, ali se udruženje Biogen bori da oni postanu sastavni deo mnogih uputstava za korišćenje tih uređaja.
Trenutno štetno zračenje mobilnih telefona, laptopova, kompjutera, rutera ili jednom rečju nejonizujuće zračenje spada, po klasifikaciji Međunarodne agencije za izučavanje tumora IARC, u 2B grupu koja kaže da je ovo zračenje MOGUĆI uzročnik tumora. Ono oko čega se bore mnoge institucije, pojedinci je to da se ovo zračenje svrsta u 2A grupu kao VEROVATNI uzročnik tumorskih bolesti, jer razna nezavisna, nezvanična i zvanična istraživanja govore da ta zračenja i jesu verovatni uzročnici najtežih bolesti. Jedan od glavnih problema zašto se ne ubraza donošenje ovih odluka je ta što su nejonizujuća zračenja veoma suptilna i neko mora biti izložen nekoliko godina da bi se iskazao loš uticaj na zdravlje.
Ono što je poražavajuće je to što mnogi trgovci u radnjama za prodaju mobilnih telefona ne znaju da obajsne šta je SAR vrednost, odnosno stepen specifične apsorcije ili prosto rečeno koliko zrači mobilni telefon. Te vrednosti su uglavnom propisane po međunarodnim pravilnicima, mada zavise i od zakona svake države. Međunarodna unija teleoperatera dala je preporuku da se SAR vrednosti istaknu na uputstvima i kutijama za pakovanje uređaja.
Srbija je od 2009. godine dobila zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja, ali tu nisu obuhvaćeni svi relevantni činioci i nadamo se da će se to uskoro dopuniti.
Industrija telekomunikacija se razvija i uvede se nove tehnologije kao što je 5G tehnologija koja traži još veće brzine protoka informacija, pa onda borba u prevlasti nad tržištem, gde se daju opcije neograničenog razgovora za sve manju mesečnu cenu, što može dovesti do vrlo opasnih posledica po zdravlje zbog nepravilnog korišćenja uređaja koji zrače.
Udruženje Biogen se bori da u što većoj meri informiše građane Srbije i regiona o ovoj temi, koja je svakim danom sve ozbiljnija po zdravlje i ekologiju, pa je i sa tim razlogom orgnizovana konferencija o uticaju nejonizujućeg zračenja 2015. godine u Sava Centru, gde je između ostalih predavača bio i bivši član Međunarodne agencije za izučavanje tumora Darijus Lisicki. Konferencija je medijski veoma slabo propraćena, jer je svest o ovom problemu vrlo niska u društvu. Za sada jedini projekat koji se bavio ovom temom se zvao "Elektromagnetno zračenje - dobar sluga, loš gospodar".
Još jedan način smanjenja uticaja štetnosti nejonizujućeg zračenja je korišćenje proverenih i sertifikovanih uređaja za tu namenu. Sertifikat mora da izda institucija koja će naučnim metodama da dokaže njegovo zaštitno dejstvo. Udurženje Biogen se bori da se donesu propisi i kriterijumi o kvalitetu takvih proizvoda na teritoriji Srbije. Za sada jedini proizvod koji trenutno zadovoljava te kriterijume je PXD Mobičip koji služi za zaštitu od nejonizujućeg zračenja, što ne mora da znači da i drugi ponuđeni proizvodi nisu dobri, ali moraju proći određenu sertifikaciju.
Jedan od načina provere zaštitnih uređaja je i radiestezijska metoda, ali ona je u Srbiji registrovana kao dijagnostička metoda u sklopu tradicionalne medicine pri Srpskom lekarskom društvu.

29 август 2017

ZRAČENJE mobilnog telefona svrstano u grupu TUMORSKIH rizika
U emisiji radio Studia B je obrađena tema o još jednom ekološkom problemu, a to je nejonizujuće zračenje, odnosno zračenje izvora koji koriste izvore električne energije. Tu spadaju razne antene (naročito bazne stanice za mobilne uređaje), ruteri za bežični internet, mobilni telefoni, laptopovi, tableti, razni elektro uređaji itd.

POGLEDAJTE EMISIJU:


Ekološki problem se sastoji u tome što ovo zračenje veoma šteti životnoj okolini, kao i ljudima i to se ispoljava najviše u bliskom kontaktu sa tim uređajima.
Pošto tehnika napreduje i ulazi u sve pore našeg života, tako reći nezamislivo je živeti bez nje. Prema tome ovde treba razdvojiti 2 stvari i to da problem nije u korišćenju tehnike, već u načinu kako koristimo tehniku.

Kao primer, problem nije ako majke uspavljuju decu puštanjem muzike sa mobilnog telefona ili tableta, ali problem jeste ako se taj mobilni telefon ili tablet nalaze neposredno pored glave deteta i tako direktno zrači glavu deteta koje probija slabu dečiju lobanju i ulazi do 65% unutar mozga. I sada pogledajte na koji način će se razvijati mozak deteta ako je po konstantnim neprirodnim utaicajem nejonizujućeg zračenja.

Međunarodna agencija za izučavanje tumorskih bolesti je još pre 6 godina svrstala ovo zračenje u 2B grupu tumorskih rizika, što znači da su mogući izazivači tumora kod ljudi.

Sledeći problem predstavlja istraživanje na ovom polju, jer se štetni efekti javljaju tek posle nekoliko godina korišćenja.

U Srbiji od 2009. godine postoji zakon o nejonizujućem zračenju, ali zakon propisuje pravila i ne može nam mnogo pomoći ako sami ne obratimo pažnju, odnosno da probude u sebi svest o tome da mobilni telefon nije samo uređaj koji nam pomaže, već i da nam daje mogućnost da narušimo naše zdravlje kroz određeni period.

Pri kupovini telefona mnogi gledaju izgled, rezoluciju kamere, memoriju, procesor, ali niko ne razmišlja koliki je SAR (Specifični stepen apsorpcije energije), jer niko nije obavešten da je taj podatak veoma važan, čak i retki prodavci to znaju.
Međunarodna unija teleoperatera obavezuje proizvođače da ubace u svoja uputstva VELIKIM SLOVIMA koliki je SAR telefona.
Udruženje Biogen se bori da svest ljudi podigne na taj nivo da sami počnu da razmišljaju o rizicima korišćenja mobilnih uređaja i da te rizike smanje na što manju meru.

27 јун 2017

5. Međunarodni kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne i integrativne medicine i i 2. Simpozijum kvantno-informacione medicine


PREPOZNAJ INFORMACIJU ZDRAVLJE - SA KOJIM ŽIVIMO ŽIVOTNA SREDINA - U KOJOJ ŽIVIMO UPOTREBI INFORMACIJU      
Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da podržite 5. Međunarodni Kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne, i integrativne  medicine – KATIM – VRBAS 2017.
"5.MEĐUNARODNI KONGRES ”KATIM-VRBAS  2017”  će se održati u Vrbasu 29. i 30. septembra 2017. godine, u Centru za fizičku kulturu “Drago Jovović”
Poseban pijetet 5.Međunarodnog kongresa KATIM –VRBAS 2017 biće i održavanje 2.SIMPOZIJUMA Kvantno Inforamcione Medicine (KIM) u saradnji sa Medjunarodnim udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine  - “Quanttes”  iz Beograda, R. Srbija.
Svečano otvaranje Kongresa je 29.septembra  2017. godine, u 10.00.časova u Svečanoj Sali CFK Vrbas.

Centralna tema Kongresa je medicina XXI veka, u svetlu individualizacije i personalizacije dijagnostike, terapije, rehabilitacije,  sveobuhvatne zdravstvene zaštite i budućeg razvoja integrativne medicine.  Kongres teži stvaranju pozitivne atmosfere za razemnu iskustava, sticanje novih saznaja i uspostavljanju regionalne saradnje , a radi bolje i produktivnije i kvalitetne saradnje istraživača, doktora medicine i drugih zdrfavstvenih radnika sa praktičarima metaoda tradicionalne medicine, alternativnim meo+tdama lečenja i/ili komplementrarnim metodama. Oraganizovanje ove konferencije koja je logični prethodnih godina zajednički organizovanih i održanih konferencija u Bosni i Herecegovini . Stimulaciji naučne razmene i promociji te stvarne integracije različitih grana medicine tebalo bi da obezbedii primarnu analizu relizovanih priprema u procesu realizacije Strategije WHO za razvijanje i uspostavljanje  sistema Integrativne medicinske zaštite (IMZ) do 2023.
 Cilj ovog međunarodnog naučnog događaja je iznalaženje mogućnosti platforme saradnje praktičara metoda TAIM i zdravstvenih ustanova kao temelj buduće IMZ i istraživanje budućih modela integracije i razvoja komplementarne medicine u regioanlnim, evropskim i međunarodnim zdravstvenim sistemima.

ORGANIZATORI KONGRESA SU:

-    Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta BiH; Sarajevo; BiH
-    Centar Tradicionalne i Alternativne Medicine CTAM- Sarajevo; BiH
-    Centar za komplementarna i alternativna medicina “Qubit plus” Skoplje R.Makedonija
-    Udružene BIOGEN Beograd, Srbija - Podružnica Udruženja BIOGEN za JUŽNO BAČKI OKRUG-Vrbas, R.Srbija-AP Vojvodina
SUORGANIZATOR 5.MEĐUNARODNOG KONGRESA KATIM i 2. SIMPOZIJUMA KIM:

-    Medjunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine  - Quanttes; Beograd; Srbija

SVRHA ORGANIZOVANJA I ODRŽAVANJA 5. MEĐUNARODNOG KONGRESA KATIM-VRBAS 2017 je:

-    unapređenje saradnje zdravstvenih radnika konvencionalne i praktičara metoda tradicionalne medicine,
-    razmena iskustava, ideja i rezultata zdravstvenih radnika i praktičara metoda tradicionalne medicine;
-    informisanje i upoznavanje svih multidisciplinarnih profila praktičara sa rezultatima rada i praksom zakonom prizantih metoda;
-    promocija metoda, i kao jedan od osnovnih upozanvanje svih građana sa OTOVRENOM MOGUĆNOSTI I ZAKONSKIM PRAVOM ODABIRA METODA LEČENJA.
KOME JE NAMENJEN KONGRES:

-    Odgovrnim institucijama na Republičkom, Pokrajinskom , Regionalnom i Opštinskom nivou koji u svom radu objedinajvaju rad konvencionalne medicine;
-    Zaposlenim zdravstvenim radnicima u društvenoom i privatnom sektoru;
-    Svim zdravstvenim radnicima, svih profila zdravstvenog obrazovanja;
-    praktičarima metoda tradicionalne medicine;
-    stručnim i strukovnim Udruženjima zdravstenog profila;
-    NVO koje se Statutom i Programom svog rada bave razvojem i praktikovanjem metoda tradicionalne (alternativne, komplementarne, integrativne) medicine kao i zaštite životne sredine.

Komplementarna-Integrativna medicina, ili Sistem zdravstvene zaštite, mora da odogovri adekvatno na sve izazove savremenog tempa života i promena koje se javljaju ne samo u pripodi i kod čoveka, već i kod bolesti i bolesnih stanja.
Mnogo je novih oboljenja koje nam je donelo osavremenjavanje uslova i načina života, podizanje tempa - brzine življenja. Običan čovek sve manje vremena ima za sebe.
Pojam prevetivnog delovanja, blagovremenog ranog otkrivanja bolesti, uzroka… nameće svim zdravstvenim pregaocima (bilo da su iz konvencionalne-zvanične medicine bilo da su praktičari metoda alternativne tradicionalne medicine) obavezu  da razmenjujući iskusstva , međusobno se povezujući, izgrade sistem kompleksnog zbrinjavanja , u punom smsilu tih reči. Od prevetivnog do paliativnog zbrinjavanja najtežih oboljenj neophodna je aktivacija svih subjekata društva i izgradnja međusobnog poverenja.
Kako se gradi to poverenje?
Kako da praktičari ne nailaze na zid odbijanja i neprihvatanja?
Kako da se afirmiše INTEGRACIJA za rad boljeg zdravlja svih ljudi u regionu?
Kako osavremeniti i skratiti put za rešavanje zdravtvenih problema?
Kako sprečiti da ne bi morali da lečimo?
Za svaku bravu postoji ključ!
Za svaki problem postoji rešenje!
Bez uzroka-nema bolesti, manje rizika - više zdravlja!
Ako ne znam ja … znaš ti!

Ova pitanja  i ponuđeni odgovori treba da predstavljaju rešenost i čvst osnov  za pokretanje sinergije i saradnje svih metoda i multidisciplinarnom pristupu problemu. Na svim nivoima, upravo kroz tu saradnju, dobićemo neophodne preduslove na putu rešvanja svih problema savremenog čoveka, a ne samo zaštite i sanacije zdravlja  kada je ono narušeno, Aktivnom razmenom iskustava može se izdiferencirati i delovanje na uzroke sistemtaskog slabljenja sposobsnosti čoveka da se odupre mnogim rizicima po zdravlje koji potiču  iz životne sredine. “Tradicionalna medicina se ističe i kao način borbe protiv sve većeg broja hroničnih nezaraznih bolesti.” ( iz govora koji je održala dr Margaret Čan, generalni direktor WHO, na Međunarodnoj konferenciji o tradicionalnoj medicini za zemlje jugoistočne Azije. Nju Delhi, Indija, 12-14. februar 2013.)
 Tri su strateška sektora na kojima države u regionu, a i u svetu, teba da zasnivaju dalji rad na integrisanju sistema zdravstvene zaštite, a sve u cilju poboljšanja opšte slike zdravlja, i to:

1. izgradnja baze znanja koja bi omogućila aktivni menadžment KATIM kroz odovarajuću nacionalnu politiku koja razume i prepoznaje ulogu i potencijal KATIM.
2. povećanje sigurnosti kvaliteta, bezbednosti, adekvatne primene i efikasnosti T&CM regulacijom proizvoda, prakse i praktičara kroz T&CM edukaciju i obuku, razvoj veština, usluga i terapija.
3. promovisanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja integracijom uslugaT&CM u zdravstvenu zaštitu i sopstvenu zdravstvenu zaštitu, naglašavajući njen potencijalni doprinos u poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga i ishodima istih, kao i pružanjem informacija korisnicima o mogućnosti izbora načina zdravstvene zaštite.
Razmenom iskustava , upoznavanjem sa najnovijim dostignućima u pojedinim metodama…Kroz zaštitu od: zagađenja vode , vazduha, radiokativnog zračenja, i sve prisutnijeg,  nejonizujućeg zračenja.  Bez adekvantnog odnosa prema životnoj sredini sve drugo postaje “Sizifovski” posao. Beskonačno tapkanje u mestu i “rat”sa simptomima mora se pokrenuti INFOMRACIJAMA.

U izgradnju sistema poboljšanja  zdravlja, zdravog načina života, ekologije i integrativnog pristupa u prevenciji, dijagnostici i lečenju ulažu se veliki napori od svih činilaca društva. Osnova ideje za organizvanje kongresa je želja da se jače  povežemo i regionalno i međunarodno. Povezivanje i upoznavanje pregaoca  konvencionalne medicine sa dostignućima medicinskih nauka i komplementarnih grana medicine. Time se ostvaruje preduslov informisanosti i realizacija Zakonskog reguluma o pravu pacijenata na izbor ali i mogućnsot lekara da preporuči neku od metoda koja bi (komplementarno) mogala da pomnogne obolelom da brže i efikasnije reši svoje zdravstvene probleme.
Aktivniim radom putem predavanja, radionica, tribina i sadržajnih neforamlanih razgovra svih učesnika kongresa mogu se steći preliminarne spozanje, saznaje sa kojim će svako u svojoj domicilnoj državi, donosiocima odluka, relaizatorima zdravstvene zaštite i građanima pružiti neophodne inforamcije i pomoć na sistemskom pristupu u izgradnji integrativne medicine –medicine savremenog čoveka i društva.

ROK ZA DOSTAVLJANJE ABSTRAKTA RADOVA i PREZENTACIJA
Prema dogovorenm pravilniku služebni jezik na kongresu SRPSKI i ENGLESKI. Učesnici dostavljaju ABSTRAKTE RADOVA na OBA SLUŽBENA JEZIKA KONGRESA : SRSPKI I ENGLESKI.
1. Radovi se pišu u WORDU na A4 formatu.
2. Font pisanja rada: Times New Roman.
3. Veličina fonta: 12.
4. Naslov rada veličina fonta 16.
5. Ispod naslova rada, teba navesti :
- Ime i prezime autora, i koautora.
- Instituciju, udruženje, radnu organizaciju autora rada.
- Kontatkt telefon, E-mail adresu i ( uslovno) internet stranicu.
6. Dužina rada: do 3 strane
NAPOMENA: Radove slati u formatu doc. ili docx. radi lakše recenzije i pripreme za štampu  ZBORNIK-a 5. KONGRESA “KATIM-VRBAS 2107”.
E-mail ADRESA ZA SLANJE RADOVA: alternativnicentar@hotmail.com, tomova95@gmail.com, biogen.bgd@gmail.com
ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA JE: 31.08.2017.
OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU RADOVA: 07.09.2017.
KOTIZACIJA ZA SVE UČESNIKE KONGRESA JE : 50€ (ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate).
Kotizacija se uplaćuje:
-  na račun Udruženja BIOGEN kod BANCA INTESA AD na broj: 160-338144-70 sa pozivom na broj: 21460-2017093029
-  ili na licu mesta kod organizatora prilikom registracije.

DETALJNA OBAVEŠTENJA I DOPUNSKA TUMAČENJA ZAINTERSOVANI UČESNICI MOGU DOBIT NA TELEFONE ORGANIZATORA I TO:
Pitanja vezana za pisanje radova i predaju:
Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta BiH; Sarajevo; BiH
na tel. +387 62 420 911; Kontakt osoba: Branka Rakonjac; osnivač i direktor
Centar za komplementarna i alternativna medicina PUKAM “Qubit plus” Skoplje R.Makedonija +389 75 250 077; Kontakt osoba: dr Elisaveta Tomova ; osnivač i upraviteljica
Udruženja BIOGEN: +381 11 303 81 97 ili mob.tel.:.+381 63 806 26 36
Kontakt osoba: Milan Rogulja; predsednik Udruženja BIOGEN
Za pitanje smeštaja:
Podružnica BIOGEN za JUŽNOBAČKI REGION-VRBAS: +381 63 818 28 89
Kontakt osoba: Dragica Radović; podpredsednica Podružnice BIOGEN Vrbas

SMEŠTAJ UČESNIKA KONGRESA

SMEŠTAJ ZA UČESNIKE KONGRESA OBEZBEĐEN JE U SMEŠTAJNIM KAPACITETIMA CFK “DRAGO JOVOVIĆ” Vrbas.
- Smeštaj je na bazi PUNOG PANSIONA.
- Cena smeštaja po osobi je 3.200,din dnevno (prenoćište , doručak , ručak , večera i boravišna taksa i kongresna svečana večera)
- Objekat ima dvokrevetne sobe.
- Usluge smeštaja svaki učesnik samostalno plaća na recepciji hotela pri napuštanju objekta, na dan odlaska.

MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA : Centar za fizičku kulturu "Drago Jovović" Vrbas (CFK)

 Reč je o objektu sa tri zvezdice. CFK se nalazi u samom centru Vrbasa, neposredno u blizini autobuske stanice. Od Novog Sada je udaljen svega 44km. Smeštaj CFK je lociran u okviru sportskog kompleksa Centar za fizičku kulturu Vrbas. Reč je o novosagrađenom i modernom objektu, koji odgovara svim evropskim standardima i vrlo je pogodan za boravak i odmor turista. Ovaj kompleks nudi vrhunsku uslugu, kvalitetan smeštaj i veliki izbor sadržaja za rekreaciju i odmor. Smeštaj CFK raspolaže sa 24 smeštajne jedinice raspoređene u sobe i apartmane.
Usluge koje smeštaj CFK pruža su pun pansion.

Za sve goste obezbeđen je besplatan parking prostor.

Kompleks, između ostalog, raspolaže sa: 4 teniska terena sa šljakom, otvorenim terenima za košarku, rukomet i odbojku, salom za borilačke sportove, teretanom, kuglanom sa četiri staze atletskom stazom, zatvorenim bazenom sa saunom i kompleksom sa 3 otvorena bazena (olimpijski, rekreativni i dečiji bazen). Uz letnje bazene se nalazi i teren za Beach Volley kao i tereni za mini golf.
 

SMEŠTAJ

- 24 smeštajne jedinice sa 47 ležaja  raspoređenih u :
- 4 apartmana
- 19 dvokrevetnih soba
- 1 jednokrevetna soba
- Wireless internet konekcija
- Konferencijska sala
- Obezbeđen parking

 Sve sobe i apartmani poseduju:
- Klima uređaj
- LCD TV sa kablovskom
- Bežični internet (Wireless)
- Direktnu telefonsku liniju
- Moderno opremljeno kupatilo sa tuš kabinom
- Terasu

CFK Vrbas poseduje zimski i 3 letnja bazena, saunu, teretanu, kuglanu, salu za stoni tenis, teniske i košarkaške terene, kao i i  teren za mini fudbal. U okviru CFK Vrbas nalazi se restoran sa dve sale kapaciteta 85 i 50 mesta. U sastavu  restoranskog dela nalazi se  i kafe-bar lociran uz bazen. Konferencijska sala u sklopu hotela,  kapaciteta 100 mesta, idealno je mesto za organizovanje različitih seminara.

10 мај 2017

Radio emisija o štetnosti nejonizujućeg zračenja

U emisiji se priča o naporima udruženja Biogen da ljudima približi i druge probleme u ekologiji, a to je problem elektrozagađenja. Uopšteno ovde se priča o uticaju nejonizujućeg zračenja, kao najozbiljniji, sve više iz dana u dan rastući problem. Problem najstaje u tome što ljudskom aktivnošću to zračenje sve više zauzima naš životni prostor. Najuočljiviji primer je postavljanje baznih stanica mobilnih operatera, naročito u gradovima.
Ovo zračenje je svrstano u 2B grupu tumorskih rizika pri klasifikaciji u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Zašto se ovi problemi ne rešavaju brže i isto tako ne postave pod zakonske okvire. Istraživanja ne mogu da idu toliko brzo, jer se posledice osećaju posle 10 i više godina korišćenja mobilnih telefona, laptopova itd.
 
Pri kupovini mobilnog telefona važan parametar je SAR ili specifičan stepen apsorcije. Uglavnom ovaj podatak piše na pakovanjima mobilnih telefona i to malim slovima. Biogen se zalaže da se ovaj podatak iskazuje izraženo i velikim slovima slično kao što se to nalazi na svakoj pakli cigareta. To je i preporuka sa konferencije teleoperatera u Torinu 2013. godine gde je Biogen bio jedini pozvan iz Srbije kao predstavnik naše zemlje, što je veliko priznanje za rad Biogena. Predsednik udruženja gospodin Milan Rogulja apeluje na građane da se slobodno jave u udruženje radi savetovanja i najnovijih akcija, takođe i da se uključe u rad udruženja Biogen.
Druga regionalna konferencija o nejonizujućem zračenju održala se 30-31. marta 2017. godine  u  Moravskim Toplicama u Sloveniji.

Preporuke za korišćenje mobilnog telefona bi bile sledeće:

1.    Koristiti fiksni telefon
2.    Skratiti razgovore preko mobilnog telefona
3.    Izbegavati razgovore u zatvorenim prostorima (Stanovi, automobili...)
4.    Prilikom kupovine telefona pogledati SAR vrednost i mora biti manje od 0,6 W/kg.
5.    Koristite više poruke (SMS, MMS, chat aplikacije)
6.    Sačekati uspostavu veze, pa prineti mobilni na uho.
7.    Ne javljati se na prvo zvono, već na treće, jer je zračenje tada najmanje.
8.    Ne držati telefon pored jastuka, već udaljen najmanje 75 cm od sebe
9.    Izbegavati nošenje u dzepovima od pantalona, košulja itd.

09 мај 2017

SEENIRPA (Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja)

medici.com - Mozaik medicinskih komunikacija - LOGO
medici.com - Mozaik medicinskih komunikacija - LOGORazličite kulture, različiti jezici, naravi, običaji…ali ljudi su uvek i na svim stranama sveta ISTI! Oni su samo ljudi! I deca su samo deca! Ne postoji razlika, osim one koju smo samo sociološkim, ekonomskim, društvenim i nažalost, nekim interesnim podelama načinili. Počev od religije, verovanja, preko običaja, pa do odnosa prema istim stvarima i istim pojavama, voljom evolucije ili Boga…ali elektromagnetska zračenja ne prepoznaju, ona deluju bez obzira na boju kože, veru, političko opredeljenje, nacionalnu, rodnu ili bilo koju pripadnost. Nije zagađenje životne sredine samo ono što možemo golim okom videti! Postoje, ali i te kako postoje, i zagađenja koja se niti našim očima mogu videti, niti našim čulima osetiti.
Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja
Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna agencija za proučavanje tumora, upozoravaju da se oblasti nejonizujućeg elektromagnetskog zračenja mnogo više treba posvetiti pažnje i mnogo više uključiti javnost u tu problematiku, s obzirom na to da je naša budućnost i budućnost naše dece usmerena na još širu primenu uređaja sa jakim elektromagnetskim zračenjem, te da su zdravstveni rizici time višestruko povećani. Nezavisni stručnjaci i naučnici, dakle oni koji nisu pali pod uticaj velikih lobija teleoperatera i proizvođača mobilnih aparata, došli su do pouzdanih podataka da nije samo moguće, već i verovatno, da su ova zračenja sa visokim zdravstvenim rizikom te su i svrstana u II B-grupu mogućih izazivača tumora kod ljudi. DIJALOG - RAZGOVOR – SARADNJA... zaboravljene su kategorije! Pokrenuli smo ozbiljno pitanje uključivanja javnosti, ovoga puta one javnosti koja treba da bude svesna i odlučna! Javnost koju ne predstavljaju oni plaćenici koji nam govore da je sve u redu sve dok ne bude kasno, a onda bez imalo stida izgovor nalaze u „neobaveštenosti“ i „neinformisanosti“. Kao i u životu uopšte, tako i u sferi zagađenja i zaštite životne sredine i očuvanja zdravlja čovekovog, bitno je ozbiljno čuti i shvatiti sve one koji na tu temu imaju nešto da kažu, kako bi se omogućilo stvaranje realne osnove za otvoren i konstruktivan dijalog. Dijalog svih strana...i operatera i distributera i istraživača i lekara, biologa i običnih ljudi, jer smo i MI i ONI pod istom kapom nebeskom i svi smo, svesno ili nesvesno, svojom voljom ili bez nje, izloženi delovanju veoma štetnih zračenja“, reči su gospodina Milana Rogulje, predsednika Udruženja BIOGEN Beograd, predsedavajućeg SEENIRPA, člana Srpskog  lekarskog društva i stručnog konsultanta u Zelenoj poslaničkoj grupi Narodne skupštine Republike Srbije, izgovorene na otvaranju DRUGE REGIONALNE KONFERENCIJE SEENIRPA O NEJONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA, sa međunarodnim učešćem, održanoj u Moravskim Toplicama 30. i 31. marta 2017. godine.
A tamo, na severoistoku Slovenije, u bajkovitom Prekomurju, bogatstvom neokrnjene prirode, u sazvučju s termo-mineralnom vodom koja se pretače u dubinama, Moravske Toplice pružaju posebne uslove bitisanju čovekove i duše i tela. Blagotvorni učinci posebne, crne vode rasterećuju i najumornije telo te pune nemirnu i usplahirenu dušu novom energijom. Istorija Panonskih termi seže u davnu 1960. god. kada je južno od sela Moravci u Sloveniji tražena nafta. Ali umesto “crnoga zlata” iz dubine od 1.417metara, potekla je vruća, crna voda, temperature oko 72 stepena, blagotvorna za lečenje mnogih reumatskih i kožnih oboljenja, te je već 1962.godine nikao i prvi bazen. Leti, po prekomurskom nebu, u svoj svojoj krasoti kruže rode i gnezde se gotovo u svakom naselju u ovoj opštini. Ove krajeve svake godine preleću velike bele i sive čaplje, a u letnjim i jesenjim večerima i divlje patke. Obližnji brežuljci pod vinogradima mame goste na ugodnu i opuštajuću šetnju vinskim stazama gde je degustacija vrlo kvalitetnih i ukusnih vina jednostavno neizbežna. Oku vrlo ugodne su i savremeno uređene plantaže bresaka, jabuka, krušaka i trešanja. Opuštajuće i relaksirajuće su i biciklističke ture pored živopisnih obradivih polja, prostranih livada posutih bisernom rosom ili kraj senovitih krošnji malenih šuma kraj puta. Zato i nije slučajno da su baš Moravske Toplice otvorile svoje skute i domaćinski ugostile ove pregaoce, koji se istinski i nesebično zalažu i bore za čistije i zdravije životno okruženje kako za sebe i svoje potomstvo, tako i za ostatak sveta. Jer, u svakom trenutku smo izloženi različitim elektromagnetskim zračenjima.
medici.com - Mozaik medicinskih komunikacija - LOGOSEENIRPA: South East Europ nonionizing radiation protection AllianceOna su sastavni deo prirode, naše životne i radne sredine i našega života. No, u određenim okolnostima mogu da budu štetna po naše psihomentalne i fi zičke sposobnosti, a mogu da uzrokuju i širok spektar oboljenja. Mogu biti jonizujuća i nejonizujuća. I dok jonizujuća zračenja, odnosno alfa, beta, gama i X-zraci, imaju razarajući uticaj na svet u kojem živimo, energija nejonizujućih zračenja ne može neposredno da promeni strukturu ćelija i molekula, pa je njihova opasnost po ljudsko zdravlje mnogo manja, no ipak i velika, ako je konstantno prisutna i dugotrajna. Jedna od podela elektromagnetnih (EM) zračenja je i na kosmička, podzemna i tehnička, ali mogu biti i organska, mentalna (svaka naša misao, osećaj i želja imaju svoj frekventni opseg), zračenje oblika, kristala...Kosmičko zračenje je prisutno na Zemlji od njenog postanka i podrazumeva zračenje X-zracima, gama zracima, UV i H zračenje, infracrveno zračenje...). Izvori ovih zračenja su crne rupe, a u najvećoj meri Sunce. Podzemno niskofrekventno zračenje je zračenje podzemnih voda, geoloških rascepa, zatvorenih šupljina, ruda... i može da bude veoma štetno za psihomentalno i fi zičko stanje čovekovog organizma, jer narušava Zemljinu prirodnu frekvenciju, neophodnu za sve normalne životne funkcije. Tehnička zračenja su niskofrekventna zračenja sa velikom dozom elektromagnetnog dejstva. Za njih je karakteristično prisustvo električnog napona koji je uzrok postojanja elektromagnetnih talasa. Izvori ovih zračenja su: distributivne mreže električne energije, trafo stanice, električne centrale, predajnici za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, predajnici za potrebe radarskih sistema, računarske mreže, radio i TV aparati, mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, kompjuteri, električne grejalice i pokrivači, kao i čitav niz kućnih i industrijskih aparata, pa u ovom trenutku, najveću pretnju zdravlju i dobrobiti čovečanstva i prirode predstavlja podmukli, sveprisutni a nevidljivi oblik “elektrozagađenja – elektrosmog“, koji je posledica ubrzanog tehnološkog razvoja. Ovo elekromagnetno zračenje, čiji se intenzitet svakodnevno povećava iznad dozvoljene granice, kod većine ljudi izaziva nervozu, probleme sa koncentracijom, glavobolje, nesanicu, gubljenje vitalnosti i smanjenu telesnu i psihičku aktivnost - tipične simptome jednog elektrostresa.
Epidemiološke studije i eksperimentalna istraživanja dolaze do zaključka da su elektromagnetna polja i talasi štetni po zdravlje čoveka čak i kada su u okviru dozvoljenih granica. Iskušenje pred kojim se savremeni čovek nalazi nije jednostavno i traži angažovanje celokupnog naučnoistraživačkog potencijala, društveno odgovornih institucija u zemlji, kao i povezivanje sa regionalnim centrima. Tim povodom, u Beogradu je 24. i 25. oktobra, 2016. godine, održana Prva regionalna konferencija”2B ili NE 2B – PANDORINA KUTIJA”, o biološkim efektima elektromagnetnih polja i elektromagnetnih zračenja – nejonizirajućih zračenja, sa međunarodnim učešćem, a u organizaciji udruženja BIOGEN, HUZEZ i ZEG. U završnom delu, predsednik UDRUŽENJA BIOGEN, Beograd Milan Rogulja, Republika Srbija, potpredsednica HUZEZ-a (Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja ) iz Zagreba Marja Čolak, Republika Hrvatska, i predsednik ZEG-a (Zveze ekoloških gibanj - Savez ekoloških pokreta) iz Ljubljane Karel Lipič, Republika Slovenija, potpisali su memorandum o saradnji na formiranju otvorene mreže saveza u oblasti zaštite građana od nejonizirajućeg zračenja. Strane su se dogovorile da se formira Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja - SEENIRPA, na engleskom : South East Europe nonionizing radiation protection Alliance, sa sedištem u Beogradu.
Osnivanjem SEENIRPA uspostavljeni su temelji novoj prekograničnoj saradnji na liniji Srbija – Hrvatska – Slovenija, sa ciljem zaštitite zdravlja i životne sredine građana od sve većeg prisustva izvora nejonizujuć ih zračenja. Do sada usvojeni standardi u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i šire, ne uvažavaju najnovije rezultate – zaključke istraživanja u biološkim naukama, kao i u oblasti javnozdravstvenih implikacija globalne izloženosti elektromagnetnim poljima iz izvora telekomunikacionih tehnologija te tehnologija upotrebe i prenosa električne energije. Stoga su udruženja BIOGEN, HUZEZ i ZEG, dogovorila formiranje mreže koja svojim vizijama, misijom, programskim ciljevima, programom i interesnom delatnošć u radi na zaštiti zdravlja i zaštite životne sredine od svih vrsta nejonizujuć eg zračenja. SEENIRPA je nezavisna nevladina otvorena mreža – organizacija koja se bavi proučavanjem uticaja nejonizujućeg zračenja, otvorena je za saradnju sa drugim udruženjima i pojedincima koji deluju u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine od nejonizujućeg zračenja. SEENIRPA ć e ustanoviti praksu redovnih sastanaka i konsultacija u cilju razmjene informacija i sticanja boljeg uvida u aktivnosti, kapacitete i resurse koje imaju udruženja koja čine savez, a koji mogu biti stavljeni u funkciju prilikom izrade izveštaja i prać enja postupanja po preporukama. U tom pravcu je u Moravskim Toplicama upriličena i ova DRUGA REGIONALNA KONFERENCIJA SEENIRPA O NEJONIZUJUĆIM ZRAČENJIMA, sa međunarodnim učešćem.
„Danas, kada govorim BIOGEN, HUZEZ, ZEGo o višestrukom povećanju nejonizujućeg zračenja, stiče se utisak da se teleoperateri utrkuju pa kažu „gde god nađeš zgodno mesto tu baznu stanicu posadi, a telekomunikacioni paketi su blagorodni, profit će da se nadogradi“. Ova parodija na divnu ekološku pesmicu našeg poznatog čika Jove Zmaja („gde god nađeš zgodno mesto tu DRVO posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi“), govori koliko je ugroženo naše postojanje i naš opstanak na ovoj planeti. Zato, gospodo iz Vlade, iz naučnoistraživačkog miljea, obratite pažnju, zagađenje nije samo ono što golim okom vidimo! Ovo koje ne vidimo, a koje i te kako postoji, mnogo je opasnije! Zato i jesmo ovde, jer sve što radimo, radimo za sve ljude, oni su nam bitni! Radimo i za nas, a naročito za i zbog naše dece! Jer životnu sredinu mi nismo nasledili, mi smo je samo pozajmili od naše dece i imamo posebnu obavezu, potrebu i nadasve iskonsku želju da im ostavimo koliko-toliko zdravu životnu sredinu“, kazao je gospodin Milan Rogulja, predsedavajući SEENIRPA u svom emotivnom i temperamentnom govoru, na otvaranju Konferencije u Moravskim Toplicama.

02 март 2017

Da li sam pod uticajem magije (štetnog zračenja)


Večito pitanje onih koji veruju u magiju da li su pod njenim uticajem. Ja bih je definisao kao loša ili štetna energija. Čovek je energetsko biće i kao takvo mora svoju energiju da drži u balansu. Svako narušavanje tog balansa dovodi do odreženih fizičkih problema ili u najgorem slučaju bolesti.
Neravnoteža energije može da nastane usled nedostatka energije, slabog protoka energije ili menjanja vibracije energije u niži ili negativni faktor. Ovo su sve posledice, dok uzroke možemo tražiti u drugim stvarima:
- negativni uticaj na čoveka iz okoline (magija, uroci)
- nasledni negativni faktor (prokletstva)
- lični negativni uticaj (stres, loše misli i negativne emocije)
- štetna zračenja iz okoline (geopatogena, kosmička, tehnička zračenja)

Sve nabrojano spušta vibraciju čoveka i čini ga da živi i deluje na nižim energetskim strukturama, što dovodi do različitih loših posledica, jer mu to nije prirodno stanje.
Stresa sam naveo u lične negativne utcaje iz razloga što ipak mi na nekom nivou dopuštamo da se on ispolji ili ne, odnosno našim prihvatanjem ili odbijanjem neke stresne situacije. Mislim da je ipak važno sa kakvim mislim ustajemo ujutro i time da predupredimo sve dnevne situacije koje mogu da naprave određeni stres kod nas.

Mislim da magija utiče na mene

Ljudi sa problemima su skloni da veruju u „sve i svašta“ i rešenje da traže uglavnom tamo gde ga nema. Poznata izreka je da se davljenik hvata i za slamku i u skladu sa tim mogu biti izmanipulisani i iskorišćeni od strane drugih zlonamernih ljudi u smislu uzimanja novca za takozvnao skidanbje magija, uroka i prokletstava.

Tekst je napisan iz razloga da bi ljudima skrenuo pažnju da probleme ne treba pripisivati tim stvarima, već da uzroke isključivo traže kod sebe samih. Veći uticaj na sebe vršimo mi svojim načinom razmišljanja, gde slabimo energetsku strukturu i time stvaramo fizičke probleme ili bolesti. Sve bolesti isključivo imaju uzrok u ove dve formule:
Loše misli ili navike -> ENERGETSA NERAVNOTEŽA -> Bolest  
Štetno zračenje -> ENERGETSA NERAVNOTEŽA -> Bolest  

Ispravljanje loših misli i navika je posao koji morate lično da uradite, ali je potrebna čvrsta odluka da to učinite. Danas imate razne seminare i mentalne tehnike kojima uspešno možete da dovedete um u idealno stanje.

Korišćenjem različitih energetskih tretmana nema mnogo smisla ako nastavite sa lošim navikama, jer kad-tad dolazite opet u energetsku neravnotežu.


Štetna zračenja

Praktično sve gore navedeno podrazumeva se i pod uticaj štetnog zračenja na čoveka i okolinu. Štetna zračenja su prirodni fenomen poznat još od 1600. godine. Tadašnji radiestezisti (rašljari) su tražili podzemnu vodu i kopali bunare. Štetan uticaj tokova podzemnih voda je uočen mnogo kasnije. Štetna zračenja se dopunjuju kosmičkim zračenjem koje su uveli dva doktora posle drugog svetskog rata, a to su dr Ernest Hartman i dr Manfred Keri. Njih dvojica su kroz istraživanje videli da postoji određena mreža linija čiji izvor nije jasan, ali pretpostavlja se da dolaze iz kosmosa. Obojica su definisali različite mreže koje su dobile naziv po njima. One su najopasnije na linijama gde se mreža ukršta. Tehničko, nejonizujuće ili elektromagnetno zračenje dolazi od svih uređaja koji rade na struju. Opasnost od zračenja zavisi od uređaja. Za sada najopasniji su mobilni telefoni, tableti, laptopovi i slični uređaji. Njihova štetnost nije još potpuno dokazana, ali iz iskustva znamo da mogu veoma da naštete organizmu i to stvaranjem tumora.

Primer šeme štetnog zračenja u stanu. Plave linije su vodeni tokovi u zemlji. Pune ljubičaste linije i isprekidane su Hartmanova i Kerijeva mreža.

Crne tačke
Ove tačke jesu crne u pravom smislu te reči, jer mogu da unište zdravlje veoma brzo. Radi se o ukrštanju različitog zračenja:
- 2 podzemna vodena toka
- vodenog toka i kosmičkog zračenja (Kerijeve ili Hartmanove mreže)
- ukrštanjem 2 kosmička zračenja, recimo Hartmanove i Kerijeve mreže
- ili kombinacija svega navedenog
Osoba koja spava ili sedi na takvom mestu veoma brzo može da se razboli i da to dovede do fatalnog ishoda, ako ne osvesti problem.

Ceo ovaj tekst se svodi na to da život ima i svoju drugu stranu koju treba osvestiti i ipak sa više realnosti proceniti situaciju, a manje prepisivati uticajima magija, uroka, proklestava i sličnim stvarima. Ipak su problemi rešivi na mnogo lakši i razumljiviji način.

23 фебруар 2017

Mobilni telefon - opasnost od nejonizujućeg zračenja

Predsednik udruženja građana Biogen, Milan Rogulja dao je intervju za emisiju „Nešto novo“ i izneo zanimljive detalje o radu udruženja na čistoj i ekološkoj budućnosti Srbije na polju elektrozagađenja. Milan priča o tome kako je počeo da se interesuje za alternativnu ili tradicionalnu medicinu. Vodio se sloganom „Lečite čoveka, a ne bolest“. Klasična medicina pokušava da preko simptoma leči čoveka, ali to ne daje trajne rezultate. Tradicionalna medicina se uvek bavila uzrokom bolesti i na sreću ušla je 2005. godine u zvanične kanale zdravstvene zaštite. Te godine radiestezija nije ušla u metode tradicionalne medicine, tako da je udruženje Biogen po osnivanju 2010. godine dalo sebi zadatak da to učini.
 Generalno, udruženje radi na popularizaciji radiestezije kod širih narodnih masa, jer svako može da je nauči, neko sa više, a neko sa manje uspešnosti. U principu sve je vežba. Jedan osoba koja je završila kurs radiestezije može da odredi mesta zračenja u svom stanu i tako da je koristi za svoj dobrobit. Mesta zračenja mogu biti bilo gde i stvaraju ih najviše podzemni vodeni tokovi, šupljine, kosmička zračenja (Kerijeva i Hartmanova globalna mreža) i tehnička zračenja (kućna strujna  instalacija, dalekovodi, mobilni telefoni, ruteri, ostali kućni uređaji). Pogledati "Mehanizam delovanja štetnih zračenja".
Ova zračenja utiču na čoveka tako što mu menjaju vibraciju i samim tim dovode do određenih bolesti i to u najgorem slučaju do tumora. Svetska zdravstvena agencija i Međunarodna agencija za proučavanje tumora su 2011. godine svrstale mobilne telefone u 2B grupu tumorskih rizika, a to unači da su mogući izazivači tumora. U Srbiji na 7 do 8 miliona stanovnika je registrovano oko 10 396 000 aktivnih mobilnih telefona i to govori statistika iz 2014. godine. Drugi problem predstavljaju bazne stanice po krovovima kuća i zgrada. Postoje pravilnici po kojima su definisani nivoi i snaga zračenja, ali nisu uzeti biološki efekti na životnu okolinu. Radiestezija ovde može da pomogne, jer sa njom upravo možemo izmeriti taj štetni efekat po ljudsko zdravlje i zdralje naše okoline. Biogen radi na tome da se na ovom polju uvede red. Srbija je 2009. godine donela zakon o zaštiti građana od nejonizujućeg zračenja (recimo to je zračenje koje emituje mobilni telefon). Do sada je primećeno da to zračenje u najmanju ruku podiže tempeaturu tela, tako dužom pričom sa mobilnim telefonom podižete temperaturu dela glave oko 1 stepen. Zračenje mobilnog telefona je isto kao i zračenje mikrotalasne pećnice, alu u manjem intezitetu. Dugi razgovori mobilnim telefonom, držanje tableta u ruci, laptopa u krilu predstavljaju neobaveštenost ljudi o problemu elektozračenja i njegovom negativnom uticaju. Biogen aktivno radi na buđenju svesti kod širih narodnih masa ove korisne stvarčice ipak mogu da naštete ljudima.

Srbiji je odobreno da pristupi Svetskom projektu za elektromagneta polja Svetske zdravstvene organizacije, ali zbog traljavosti srpske administracije mi nismo u tom projektu.
Udruženje Biogen se još zalaže da se na tržištu uvedu kriterijumi za proizvode koji štite od štetnog zračenja i da se na taj način izvrši kategorizacija proizvoda, jer na tržištu možete kupiti svašta, a njihova funkcionalnost može biti mala ili nikakva. Sertifikati nisu garancija kvaliteta, jer se oni kupuju. Iza sertifikata o proizvodima za zaštitu od štetnog zračenja mora da stoji naučna analiza. Za sada jedini proizvod koji je validno sertifikovan i za koje udruženje Biogen tvrdi da je efikasno je PXD Mobičip. Biogen je jedan od osnivača „Alijanse jugoistočne evrope za zaštitu građana od nejonizujućeg zračenja“ sa sličnim organizacijama (ZEG - Slovenija, HUZEZ - Hrvatska) iz bivših zemalj SFRJ.
Biogen je jedino udruženje koje sertifikuje radiosteziste po nastavnom planu i programu koje je usvojeno od strane Srpskog lekarskog društva, odnosno komisije za tradicionalnu medicinu.
Najvažnija misija udruženja je buđenje svesti kod ljudi o štetnosti mobilnih telefona i sličnih uređaja i davanje preporuke kako ih što bezbednije koristiti.
Neke glavne preporuke kod korišćenja mobilnih telefona su:
  • Ne razgovarati u zatvorenim prostorima, jer se u tom slučaju pojačava snaga zračenja da bi telefon „dobacio“ signal do bazne stanice. Ovo važi i za vožnju u kolima, autobusu itd.
  • Što kraći razgovori, jer razgovor od preko 2 minuta menja električnu aktivnost mozga
  • Ograničiti upotrebu mobilnog telefona, tableta i laptopa deci, jer su podložniji uticaju zračenja.
  • Bolje koristiti slušalice, mada nisu toliko bezbedne, jer simuliraju antenu. Postoje „airtube“ slušalice koje su bezbednije.
  • Ne nositi mobilni blizu tela
  • Ne stavljati telefon na uvo dok se ne uspostavi veza.
  • Javljati se na treće zvono, jer je zračenje na početku najače.
Ovo su neke informacije, između ostalog, ne bi bilo na odmet kupiti i proverenu zaštitu za mobilni telefon.
Izbor je na vama!

16 фебруар 2017

SVET TURIZMA: Mobilni nije opasan ako znaš da se zaštitiš

Voditelj Jovica Suvački na početku priča o svom iskustvu o korišćenju PXD Mobičipa.
Najviše korisnika PXD Mobičipa imamo kod muškaraca, jer upravo oni imaju najviše problema sa testisima, odnosno upalama i karcinomom polnih žlezda, neplodnošću, potencijom i to upravo iz razloga što mobilne telefone drže u džepu od pantalona. Držanje telefona na tim mestima dovodi do ozračivanja organa na tom nivou tela, a tu su najviše izloženi testisi.

Ono što je još primetnije, ali ne znam da li je gore od goreg, a to je da stariji ljudi mobilne telefone nose u gornjem džepu od košulje, sakoa, kaputa itd. Većina starijih ljudi ima problem sa kardiovaskularnim sistemom, odnosno visokim ili niskim pritiskom i nošenjem mobilnog telefona u levom džepu pogoršavaju to stanje, odnosno slabe srce još više od konstantnog zračenja.
Držanjem mobilnog telefona na kaišu dovodi do problema sa jetrom.
Držanjem telefona u rukama dovodi do punjenja energetskih meridijana u telu sa negativnom energijom preko akupunkturnih tačaka na rukama. Takođe, ista situacija je i stavljanjem telefona na ušnu školjku gde se nalazi 120 akupunkturnih tačaka.
Ako dete od 5 godina drži telefon zračenje probija 2/3 lobanje, kod deteta od 10 godina zračenje zahvata pola lobanje, što može dovesti do aneurizma, pucanja krvnih sudova, tumora itd.Kod odraslih zračenje zahvata 1/3 lobanje.

Ovi problemi zahvataju sve populacije od 18 godina pa na više.

Ali bez mobilnog telefona se gotovo ne može u današnje vreme, a to znači da imamo problem. Rešenje postoji.
PXD Mobičip jedini 96% štiti od zračenja mobilnog telefona. Radi po principu promene polariteta elektomagnetnog zračenja, tako da ne utiče na domet telefona.

Više informacija o PXD  Mobičipu.

14 јануар 2017

Iskustva korisnika PXD proizvoda


Ukoliko želite da pogledate i druga iskustva kliknite na 3 crtice u gornjem levom uglu videa i pojaviće se spisak ostalih iskustava.Iskustvo 1 - Kako do pozitivne energije
Iskustvo 2 - Duhovni medaljon kao zaštita od negativne energije
Iskustvo 3 - Rešenje zdravstvenih problema korišcenjem Bioterapeut ploca i Ekstrakta kombuhe
Iskustvo 4 - Energizujte prostor i sebe i osecajte se savršeno
Iskustvo 5 - Moždani udar
Iskustvo 6 - Dijabetes ili šecerna bolest kao posledica stresa
Iskustvo 7 - Problemi koštano zglobnog sistema
Iskustvo 8 - Problemi sa kukovima
Iskustvo 9 - Aritmija, štitna žlezda, aneurizam mozga
Iskustvo 10 - Rak dojke i metastaze na kukovima
Iskustvo 11 - PXD Biopiramidom protiv glavobolje i nesanice
Iskustvo 12 - PXD Biopiramidom protiv negativne energije
Iskustvo 13 - PXD proizvodi protiv depresije
Iskustvo 14 - Ne postoji broj godina za dobro zdravlje
Iskustvo 15 - Štetna zracenja uzrok epilepsije
Iskustvo 16 - Opšti utisak o PXD sistemu i PXD proizvodima
Iskustvo 17 - PXD proizvodima protiv kancera dojke
Iskustvo 18 - Štetna zracenja stvaraju krizu u braku
Iskustvo 19 - Prvi susret sa radiestezijom i njenim mogucnostima
Iskustvo 20 - Pismo devojcice koja je rešila svoj zdravstveni problem
Iskustvo 21 - Doktorka Svetlana prica o znacaju preventive
Iskustvo 22 - Rešenje problema sa ocima korišcenjem melema Kraljice
Iskustvo 23 - Znacaj preventive iz ugla zdravstvenog radnika
Iskustvo 24 - Rat, problemi, lekovi, rešenje, život se nastavlja
Iskustvo 25 - Doktorka, alternativna medicina, radiestezija
Iskustvo 26 - Hemoroidi, energija, snaga, pa cak i novac...
Iskustvo 27 - Doktorka prica o znacaju preventivne zaštite od štetnog zracenja.
Iskustvo 28 - Uticaj štetnog zracenja na decu. Znacaj preventive.
Iskustvo 29 - Cir na želucu i dvanaestopalacnom crevu
Iskustvo 30 - PXD Mobicip protiv štetnog zracenja mobilnog telefona. Kvanta soba, soba 21. veka.

22 децембар 2016

Praznična čestitka za 2017. godinu


15 новембар 2016

Memorandum o saradnji

Između: 

1. Zveze ekoloških gibanj ( u daljem tekstu ZEG) iz Ljubljane, Republika Slovenija,
2. Hrvatska udruga za zaštitu od elektromagnetnog zračenja (u daljem tekstu HUZEZ) iz Zagreba, Republika Hrvatska i
3. Udruženja BIOGEN ( u daljem tekstu BIOGEN), Beograd, Republika Srbija

Uvažavajući ulogu organizacija civilnog društva (u daljem tekstu OCD) u izgradnji demokratskog društva, kao i njihov doprinos širenju ideje ljudskih prava, vladavine prava u svim porama života u zemljama Jugoistočne Evrope, a naročito u oblasti zaštitite zdravlja i životne sredine građana od sve većeg prisustva izvora nejonizujućih zračenja (u daljem tekstu NJZ) prepoznajemo neophodnost usaglašavanja i uvažavanja preporučenih mera predostrožnosti.
Prepoznajući da usvojeni standardi, u zemljama regiona i šire, ne uvažavaju najnovije rezultate-zaključke istraživanja u biološkim naukama, kao i u oblasti javno-zdravstvenih implikacija globalne izloženosti elektromagnetskim poljima (u daljem tekstu EMZ) tj. NJZ iz izovora telekomunikacionih tehnologija te tehnologija upotrebe i prenosa električne energije, a radi uspostavaljanja mehanizma konstruktivne saradnje u cilju poboljšanja informisanja i edukacije javnosti.
Prepoznajući interes za uspostavljanjem tešnjih vidova saradnje između OCD, u cilju osnaživanja kapaciteta radi poboljšanja stanja u regionu, neophodnost stalnog i objektivnog izveštavanja, edukovanja i komunikacije sa javnošću u pogledu neophodne primene mera predostrožnosti ustanovljenih na najnovijim naučno argumentovanim zaključcima o biološime efektima, najnovije zaključke stručne medicinske nauke uticaja na ljudski organizam, prepoznajemo da su prava na zdravlje i zdravu životnu sredinu, neotuđiva ljudska prava.
Neprincipijelan stav pojedinih naučnih institucija, privrednih subjekata i pravnih lica korisnika izvora NJZ u zemljama regiona, uslovljen određenim interesima koji se kose sa najnovijim zaključcima i preporukama Svetskih autoriteta u ovoj oblasti, iziskuje jednu kontinuiranu aktivnost na iznalaženju najadekvatnijih, obostrano prihvatljivih vidova saradnje svih subjekata i OCD u regionu, izgradnji održivih modela uključenosti javnosti demokratski izgrađenih zajednica u svim fazama odlučivanja i donošenja Zakonskih propisa, primenu i realizaciju istih, te njihovu progresivnu promenu koja će našim građanima i potomcima garantovati veći stepen sigurnosti i zaštite od svih posledica koje im mogu narušiti zdravlje i ugroziti životnu sredinu,
Strane su se dogovorile o sledećem:
Ĉlan 1.
Formira se Regionalna alijansa, savez udruženja, mreža koja svojim vizijama, misijom programskim ciljevima, programom i interesno delatnost obavljaju u oblasti zaštite zdravlja i zaštite životne sredine od svih vrsta NJZ.
Ĉlan 2.
Naziv saveza udruženja , alijanse, mreže OCD je:
Alijansa Jugoistočne Evrope za zaštitu od nejonizujućih zračenja SEENIRPA, na engleskom : SouthEast Europ nonionizing radiation protection Alliance.
Ĉlan 3.
SEENIRPA je nezavisna nevladina otvorena mreža organizacija koje se bave proučavanjem uticaja NJZ, otvorena je za saradnju sa drugim udruženjima i pojedincima koji deluju u oblasti zaštite od NJZ, zdravlja i životne sredine.
Ĉlan 4.
Da će obezbediti međusobnu redovno prikupljanje i obradu informacija, razmenu informacija o aktivnostima koje se odnose na efekte NJZ na zdravlje čoveka i životnu sredinu, pripremu, usvajanje i implementaciju zakona i strategija u oblasti zaštite zdravlja od NJZ na zdravlje i zaštiti životne sredine, kao i sprovođenju međunarodnih standarda, preporuka, obaveza i drugih preporuka WHO, BIOINITIATIVE, ICNIRP te direktivama Saveta Evrope, Evropskog parlamenta i Evropske komisije, a u vezi.
SEENIRPA će ustanoviti praksu redovnih sastanaka i konsultacija sa OCD (najmanje jednom godišnje) u cilju razmene informacija i sticanja boljeg uvida u aktivnosti, kapacitete i resurse koja imaju udruženja koja čine alijansu, a koji mogu biti stavljeni u funkciju prilikom izrade izveštaja, praćenja postupanja po preporukama.
Ĉlan 5.
Kancelarija- središte SEENIRPA će biti u Beogradu, i ista će obaveštavati članice alijanse prilikom organizovanja međunarodnih skupova, redovnim praćenjem aktivnosti drugih stručnih naučnih foruma, konferncija, kongresa, radionica, savetovanja u zemljama u regionu i svetu.
Ĉlanovi će centralu SEENIRPA redovno obaveštavati o svojim aktivnostima i skupovima koji se organizuju u cilju rasprava o nacrtima zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite od NJZ zsdravlja i životne sredine u zemljama u regionu kako bi mogli uzeti učešće u ovim aktivnostima.
U okviru svoje delatnosti SEENIRPA će obaveštavati svoje članove o pokrenutim aktivnostima, pomagati u relaizaciji istih i promovisati saradnju na svakom nivou, od organa uprave i lokalne samouprave, preko resornih ministarstava i drugih lokalnih i međunarodnih autoriteta, kako bi izgradila svoj stav i isti razvijala u duhu preporučene predostrožnosti
Ĉlan 6.
SEENIRPA će omogućiti članicama da učestvuju u procesu izrade planova, aktivnosti i izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza u oblasti zaštite od NJZ zdravlja i životne sredine.
SEENIRPA će uspostaviti praksu periodičnih sastanaka sa članicama ili njihovim predstavnicima u cilju praćenja primena preporuka WHO i drugih svetskih i Evropskih naučno istraživačkih institucija.
SEENIRPA će takođe uspostaviti praksu periodičnih sastanaka sa članicama koja se bave primenom preporuka i Arhuske konvencije o dostupnosti informacija od javnog značaja , a u vezi su zaštite građana od NJZ i životne sredine sa ciljem :
(a) definisanja načina organizovanja, praćenja i ocenjivanja uspešnosti primene Strategije Arhuske konvencije, direktiva i preporuka stručnih tela iz sveta, Evrope i regiona
(b) rešavanja eventualnih problema koji se tokom saradnje budu javljali.
Ĉlan 7.
Potpisnici, osnivači SEENIRPA će u periodu od trideset (30) dana od momenta potpisivanja pripremiti sva neophodna dokumenta i obavestiti odgovorne institucije u svojim zemljama o formiranju alijanse, kao i preduzeti neophodne korake za registrovanje alijanse u njihovim domicilnim zemljama.
U ovom periodu izradiće se sva neophodna dokumenta koja će preciznije definisati mesto i ulogu članica, organizaciju SENIRPA-e što će radu i ojačati vezu sa njima, kako bi se kapaciteti koji postoje u tom sektoru, između ostalog, koristili u cilju osposobljavanja formiranih organa koji bi brinuli o realizaciji programskih ciljeva formirane mreže.
Ĉlanice će, u skladu sa svojim saznanjima, ukazivati na kršenja ljudskih prava u oblasti zaštite građana od NJZ i životne sredine, do kojih dolazi bilo zbog nedostataka u okviru pravnog sistema ili usled prakse koja je diskriminatorna ili neodgovarajuća.
Ĉlan 8.
SEENIRPA poštuje nezavisnost delovanja organizacija civilnog društva ukoliko ono nije zabranjeno Ustavom ili zakonima u zemljama iz kojih su članice SEENIRPA-e.
Ĉlan 9.
Memorandum o saradnji stupa na snagu danom potpisivanja, a zaključuje se na neodređeno vreme.
Svaka Strana ga može raskinuti jednostrano, slanjem pismenog obaveštenja.
Memorandum se može izmeniti pisanom saglasnošću Strana potpisnica..
Ĉlan 10.
Memorandum je sastavljen u tri (3) istovetna primerka od kojih svaka Strana dobija po jedan.

MEMORANDUM OF COOPERATION
Between:
1. Association of Ecological Movements (hereinafter ZEG) in Ljubljana, Slovenia,
2. The Croatian Association for the Protection of electromagnetic radiation (hereinafter HUZEZ) from Zagreb, Republic of Croatia and
3. Association BIOGEN (hereinafter BIOGEN), Belgrade, Republic of Serbia
Recognizing the role of civil society organizations (hereafter CSOs) in building a democratic society, as well as their contribution to the spreading of the idea of human rights, the rule of law in all spheres of life in the countries of Southeast Europe, particularly in the field of protection of the health and environment of the citizens of the growing presence sources of non-ionizing radiation (hereinafter NJZ) recognize the need for harmonization and respect the recommended precautions.
Recognizing that the adopted standards in the region and beyond, they do not respect the results of the latest-research findings in the biological sciences as well as in the field of public health implications of global exposure to electromagnetic fields (hereinafter EMC), ie. NJZ from izovora telecommunications technology and technology for the transmission of electricity, and works Establishing a mechanism of constructive cooperation in order to improve the information and education of the public.
Recognizing the interest in the establishment of closer forms of cooperation between civil society organizations, in order to strengthen the capacity to improve the situation in the region, the need and objective reporting, educating and communicating with the public in terms of use necessary precautions in place on the latest scientifically based conclusions about biološime effects, the latest conclusions of expert medical science impacts on the human body, we recognize that the right to health and a healthy environment, inalienable human rights.
Ruthless attitude of some scientific institutions, businesses and legal entities users NJZ sources in the region, caused by certain interests that conflict with the latest conclusions and recommendations of world authorities in this field, necessitates a continuous activity on finding the most appropriate and mutually acceptable forms of cooperation between all actors and CSOs in the region, building a sustainable model of public involvement democratically constructed communities in all stages of decision-making and
passing legislation, implementation and realization of the same, and their progressive change that will give our citizens and descendants guarantee a higher level of security and protection of all the consequences that can damage your health and endanger the environment,
The Parties have agreed on the following:
Article 1.
It forms a Regional Alliance, an alliance of associations, networks that its vision, mission program objectives, program and activities carried interest in the field of protection of human health and environmental protection from all types of NJZ.
Article 2nd
Name federation of associations, alliances, networks of CSOs:
Alliance of Southeast Europe for the protection of non-ionizing radiation SEENIRPA, in English: Southeastern Europe nonionizing radiation protection Alliance.
Article 3rd
SEENIRPA is open to independent non-governmental network of organizations involved in studying the impact of NJZ, open to cooperation with other organizations and individuals working in the field of protection of NJZ, health and the environment.
Article 4.
It will provide mutual regular collection and processing of information, exchange of information on activities relating to NJ Z effects on human health and the environment, the preparation, adoption and implementation of laws and strategies in the field of health protection of NJZ health and environmental protection, as well as implementation of international standards, recommendations, commitments and other WHO recommendations, BIOINITIATIVE ICNIRP and directives of the Council of Europe, European Parliament and European Commission, in conjunction.
SEENIRPA will establish the practice of regular meetings and consultations with CSOs (at least annually) in order to exchange information and gaining a better insight into the activities, capacities and resources that have associations that make up the alliance, and which can be put into operation in preparing reports, follow-up treatment by recommendations.
Article 5th
Office in the center of SEENIRPA will be in Belgrade, and it will inform the members of the alliance in organizing international conferences, regular monitoring of the activities of other expert scientific forum, conference, congresses, workshops, conferences in the countries of the region and the world.
Members will exchange SEENIRPA regularly informed of its activities and gatherings organized for the purpose of discussion of draft laws and other regulations in the field of NJZ zsdravlja and the environment in the countries in the region to be able to take part in these activities.
As part of its activities SEENIRPA will inform its members about the ongoing activities, to assist in realization of the same and promote cooperation at every level, from the administration and local government, through line ministries and other local and international authorities, to build its position and developed in the same the spirit of the recommended precautions
Article 6th
SEENIRPA will allow member states to participate in the process of making plans, activities and reports on the implementation of international obligations in the field of protection of NJZ health and the environment.
SEENIRPA will establish a practice of periodic meetings with the members or their representatives in order to monitor the implementation of the recommendations of WHO and other international and European scientific research institutions.
SEENIRPA will also establish the practice of periodic meetings with Member States which deal with implementation of the recommendations and the Aarhus Convention on access to information of public importance, in relation to the protection of citizens from NJZ and the environment with a view to:
(A) to define the ways to organize, monitor and evaluate the effectiveness of the Strategy implementation of the Aarhus Convention, directives and recommendations of expert bodies of the world, Europe and the region
(B) fixing any problems during the cooperation they arise.
Article 7th
The signatories, founders SEENIRPA will be a period of thirty (30) days from the moment of signing prepare all necessary documents and inform the responsible institutions in their countries to form alliance, as well as take the necessary steps for the registration of alliances in their home countries.
During this period will be made all the necessary documents that will define more precisely the place and role of the Member States, the organization SENIRPA-e what will work and strengthen the relationship with them to facilities that exist in this sector, among others, used in order to enable the formed body which to care about the objectives of the program created network.
Members shall, in accordance with its findings, indicate a violation of human rights in the field of protection of citizens from NJZ and the environment, which occur either because of flaws in the legal system, or due to a practice that is discriminatory or inappropriate.
Section 8.
SEENIRPA respects the independence of activities of civil society organizations unless they are prohibited by the Constitution or laws of the countries where members SEENIRPA-e.
With article 9.
The Memorandum of Understanding shall enter into force upon signature and shall be concluded for an indefinite period.
Each Party may terminate it unilaterally, by written notification.
Memorandum may be amended by written agreement of the Parties to ..
Of Article 10.
The memorandum was drawn up in three (3) identical copies of which each party receives one.